Huyện Đất Đỏ: 282 tổ phụ nữ không có hội viên nghèo

01/08/2008
Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội LHPN huyện Đất Đỏ phối hợp với các ngân hàng trong huyện và các nguồn vốn khác tạo điều kiện cho hơn 20.000 lượt hội viên vay hơn 20 tỷ đồng phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ.

Bên cạnh đó, Hội còn vận động hơn 100 hội viên khá giúp 96 hội viên nghèo bằng tiền mặt, cây con giống với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng để phát triển sản xuất; Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản giúp hội viên áp dụng vào sản xuất.


Các cấp Hội còn giới thiệu việc làm cho hơn 150 chị vào làm việc trong các cơ sở may gia công, chế biến hạt điều. Mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm tiếp tục được các cấp Hội triển khai. 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện có thêm 637 hội viên nghèo có địa chỉ được giúp đỡ; 34 tổ phụ nữ tiết kiệm được thành lập với 772 hội viên tham gia, đóng góp hơn 234 triệu đồng để hỗ trợ cho hội viên khó khăn có nhu cầu vay vốn.

Đến nay, 100% cơ sở Hội đều xây dựng mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ và phát triển 282 tổ phụ nữ không có hội viên nghèo.

Theo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video