Kết quả cán bộ nữ tham gia cấp ủy huyện/thị xã/Tp các tỉnh, thành phía Nam nhiệm kỳ 2020-2025

16/09/2020
Thời gian qua, để chuẩn bị tốt cho tổ chức Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, Hội LHPN các tỉnh, thành phía Nam đã chỉ đạo Hội LHPN cấp huyện tham mưu Tỉnh ủy làm việc với các cấp ủy địa phương để đảm bảo sự tham gia của cán bộ nữ, cán bộ Hội vào cấp ủy theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ động rà soát, giới thiệu cán bộ nữ/cán bộ Hội đủ số lượng và chất lượng cho cấp ủy xem xét, quy hoạch, bổ sung cơ cấu vào BCH, BTV.
Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 (nguồn ảnh:https://www.binhduong.gov.vn/)

Đến nay, 223/223 (100%) đơn vị cấp huyện của 21 tỉnh, thành phía Nam đã tổ chức xong Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả về công tác cán bộ nữ tham gia cấp ủy, Ban chấp hành:

- Tổng số cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành: 1.790/8.736 người (đạt 20.48%), trong đó cán bộ nữ dân tộc thiểu số (DTTS): 46 người.

Trong đó, số huyện đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên: 167/223 đơn vị (74.88%). Số huyện có tỷ lệ cấp ủy viên nữ dưới 15%: 56/223 đơn vị (25.11%), trong đó điển hình như huyện Tam Bình (Vĩnh Long): 7.32%;  Huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ): 8.11%.

- Tổng số cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ: 439/2.610 người (đạt 16.81%) trong đó cán bộ nữ DTTS: 16 người. Cán bộ nữ giữ chức danh Bí thư: 22 người (2 DTTS). Cán bộ nữ giữ chức danh Phó Bí thư: 51 người (2 DTTS).

- Tổng số cán bộ Hội cấp huyện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: 205/223 huyện (đạt 91.9%) có cán bộ Hội LHPN tham gia cấp ủy.

Kết quả trên cho thấy, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện hầu hết cao hơn so với nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều địa phương, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: 18/21 tỉnh, thành tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện đạt từ 15% trở lên. Trong đó đạt tỷ lệ cao như: TP.Hồ Chí Minh (33.2%) Bình Dương (27.7%); Bà Rịa Vũng Tàu (23.2%); Đồng Nai (22.7%).

Tuy nhiên, một số địa phương tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện chưa đạt: 3/21 tỉnh, thành tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện dưới 15% (Vĩnh Long (14.4%); Long An (14.5%); Cà Mau (14.89%), 56/223 huyện tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy dưới 15%; 24/223 huyện không có cán bộ nữ tham gia BTV, 18/223 huyện không có cán bộ Hội tham gia cấp ủy.

Thanh Huyền, Ban CTPN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video