Kết quả sau 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

10/02/2010
Thực hiện Kế hoạch số 36/KH/ĐCT ngày 19/4/2007 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2007 - 2011, Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 19/01/2007 của Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 24-KH/BTV ngày 12/4/2007 triển khai thực hiện cuộc vận động trong cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Hai năm qua, Cuộc vận động đã được các cấp Hội triển khai lồng ghép với phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và đã đạt một số kết quả sau.

Tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng với sự tham gia của các đồng chí UVBCH Hội LHPN tỉnh và báo cáo viên của 9 huyện, thành phố, Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh, các Ban công tác nữ LLVT để quán triệt học tập Chỉ thị 06 của Bộ Chính Trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các chuyên đề: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức học chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Sau hội nghị BCH mở rộng tại tỉnh, 100% đơn vị huyện, thành phố và các Ban công tác nữ đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và phối hợp với các ban, ngành chức năng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức triển khai, giới thiệu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xuống cơ sở một cách kịp thời, thiết thực, hiệu quả. Đến nay, 100% cơ sở Hội đã hoàn thành việc tham gia, chủ động tổ chức học tập các chuyên đề đến 100% Ủy viên BCH của Hội các cấp và 95% cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Sau khi học tập các chuyên đề, các cấp Hội phụ nữ đã tổ chức cho cán bộ hội viên phụ nữ thảo luận thông qua bản thu hoạch có liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhìn chung tinh thần, ý thức học tập, sự chuyển biến trong nhận thức và hành động bước đầu của đội ngũ cán bộ, hội viên có chuyển biến tích cực.

Thực hiện sửa đổi lề lối,tác phong làm việc và thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ ChíMinh.

BTV Hội Phụ nữ tỉnh TT. Huế đã cụ thể hóa và có văn bản số 246 HD/BTV ngày 14/9/2007 hướng dẫn xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên phụ nữ T.T.Huế thực hiện cuộc vận động với 5 tiêu chuẩn “Đạo đức, lối sống của cán bộ Hội”, 4 tiêu chuẩn “Đạo đức, lối sống của hội viên phụ nữ” triển khai đến từng cán bộ, hội viên, phụ nữ, xem đây là một cẩm nang quan trọng để thực hiện tốt Cuộc vận động. Điểm mới trong chỉ đạo cuộc vận động năm nay là các cấp Hội chú trọng nội dung “ Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những nội dung cụ thể thiết thực. Đối với các cấp Hội và cán bộ Hội phát động đổi mới tác phong, lề lốilàm việc, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả công tác, khắc phục hành chính hóa và hướng mạnh hoạt động về cơ sở, sâu sát hội viên để năm bắt tâm tư nguyện vọng và góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của phụ nữ. Đối với hội viên phụ nữ, phát động xây dựng mô hình thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức của Bác. Phong trào nuôi heo đất, hũ gạo tình thương được triển khai sâu rộng đến 95% các chi/tổ Hội với nhiều hình thức đa dạng, phổ biến nhất là việc chị em tiết kiệm tiền chi tiêu sinh hoạt gia đình hàng ngày tối thiểu từ 1 - 2 ngàn đồng bỏ vào heo đất, hoặc tiết kiệm gạo từ bữa ăn quyên góp lại và giúp cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến như phụ nữ xã Hương Giang (Nam Đông) phát động mỗi hội viên tiết kiệm 1 ngàn đồng/ngày đã thu được số tiền trên 63 triệu đồng và cho 63 phụ nữ nghèo mượn không lấy lãi; phụ nữ phường Phú Hòa (TP. Huế) bằng hình thức tiết kiệm đã huy động nguồn lực giúp cho 02 phụ nữ thoát nghèo; phụ nữ Thị Trấn Phú Bài (Hương Thủy) tiết kiệm trên 8 triệu đồng và 50 kg gạo đã giúp cho 04 phụ nữ nghèo, phụ nữ bị bệnhhiểm nghèo và trích một phần vào quĩ mái ấm tình thương của xã v.v...

Nhũng kết quả đạt được của cán bộ, hội viên, phụ nữ Thừa Thiên Huế tuy chưa nhiều lắm nhưng đã thực sự có ý nghiã đối với phong trào phụ nữ và hoạt động của địa phương trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Thu Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video