Kết quả tuần thi thứ 5 Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”

08/06/2020
Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử của Hội và trên Báo Phụ nữ Việt Nam từ tháng 5/2020. Trong tuần thi thứ năm (từ 10h00 ngày 01/6/2020 đến 9h00 ngày 8/6/2020), đã có 34106 lượt dự thi và 88 lượt trả lời đúng cả 9 câu hỏi nội dung.

Ban Tổ chức Cuộc thi xin chúc mừng các cá nhân sau đây đạt giải trong tuần 5 cuộc thi:

01 Giải Nhất:

Nguyễn Thị Thanh– Điện thoại: xxxxxx6289 – Thành phố: Nghệ An- Dự đoán người trả lời đúng: 93  – Thời gian tham gia: 22:20:56 | 01/06/2020

02 Giải Nhì:

Nguyễn Thị Ngọc Anh–Điện thoại: xxxxxx3898– Tỉnh: Nghệ An- Dự đoán số người trả lời đúng: 200 – Thời gian tham gia: 16:25:14 | 03/06/2020

Hoàng Thị Oanh– Điện thoại: xxxxxx3842 – Thành phố: Hải Phòng- Dự đoán số người trả lời đúng: 258 – Thời gian tham gia: 16:16:43 | 05/06/2020

03 Giải Ba:

Nguyễn Thị Ngà– Điện thoại: xxxxxx1557– Tỉnh: Bình Phước- Dự đoán số người trả lời đúng: 287 – Thời gian tham gia: 16:13:31 | 02/06/2020

Ngô Thị Thuyết– Điện thoại: xxxxxx0608 - Thành phố: Hải Phòng - Dự đoán số người trả lời đúng: 298 – Thời gian tham gia: 16:14:20 | 05/06/2020

Vũ Thị Thu Hương– Điện thoại xxxxxx7369 – Thành phố: Hải Phòng- Dự đoán số người trả lời đúng: 300 – Thời gian tham gia: 15:29:53 | 01/06/2020

 

Đề nghị người trúng giải gửi ảnh chụp chứng minh thư nhân dân cho Ban Tổ chức để xác nhận trong vòng 01 tuần sau khi công bố giải thưởng. Giải thưởng sẽ được trao khi kết thúc lần thi của tuần cuối tháng.

Chi tiết xin liên hệ với Đ/c Phạm Bình Minh, chuyên viên Ban Tuyên giáo, TW

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Số điện thoại: 0243.9720041/ 0962.374.676 Email: minhphamussh@gmail.com

 

Ban Tổ chức xin công bố đáp án của tuần 5:

Câu 1: Trong giai đoạn 1955-1960, các cấp Hội xác định công tác nào cần tích cực đẩy mạnh vận động hội viên, phụ nữ?

Đáp án: Phương án c. Phát triển nông nghiệp

Câu 2. Nữ chiến sĩ thi đua, anh hùng lao động đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi tại Hội nghị cán bộ phụ nữ miền núi năm 1964 là ai?

Đáp án: Phương án a. Nguyễn Thị Khương

Câu 3: Theo chủ trương cải tạo xã hội chủ nghĩa của Trung ương Đảng, ngày 1 tháng 12 năm 1959, Trung ương Hội đã ban hành kế hoạch vận động phụ nữ tham gia phong trào gì?

Đáp áp: Phương án b. Cải tạo công thương nghiêp

Câu 4. Ngày 8/3/1960, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động phong trào nào?

Đáp án: Phương án a. Phong trào thi đua lao động, tiết kiệm "Góp vốn xây dựng nhà máy Dệt 8/3”

Câu 5. Tháng 10/1959, Đoàn đại biểu phụ nữ Việt Nam tham dự Hội nghị Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế tại đâu?

Đáp án: Phương án a. Pờ-ra-ha (Tiệp Khắc – nay là Cộng hòa Séc)

Câu 6. Quyền, nghĩa vụ của người phụ nữ trong xã hội đã được thông qua trong Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm bao nhiêu?

Đáp án: Phương án b.1959

Câu 7. Bác Hồ viết “Phụ nữ chiếm một nửa tổng số nhân dân. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của phụ nữ. Hiến pháp và pháp luật của nước ta đã quy định rõ điều đó. Vì thế, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh nìên phải phụ trách tuyên truyền và giáo dục một cách rộng khắp và bền bỉ cho mỗi gia đỉnh hiểu rõ pháp luật Nhà nước và thắm nhuần đạo đức xã hội chủ nghĩa về vấn đề ẫy. Bà con trong làng xóm và trong khu phố cần phải có trách nhíệm ngăn ngừa, không để những việc phạm phảp như vậy xảy ra và bản thân chị em phụ nữ phải có chí tự cường tự lập, phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình” trong bài viết nào?

Đáp án: Phương án b. Bài viết “Phải thật sự tôn trọng quyền của phụ nữ” ngày 23/10/1960

Câu 8. Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ III năm 1960, trong Nghị quyết của Đảng đề cập đến công tác phụ nữ đó là?

Đáp án: Phương án d. Cả 3 phương án trên

Câu 9. Tại Đại hội Toàn quốc lần thứ III, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra nghị quyết số 29 - NQ/TW về tổ chức lại Đảng đoàn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí nào làm Bí thư?

Đáp án: Phương án a. Nguyễn Thị Thập

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video