Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Giới

09/11/2004
Sáng 8/11, lớp Bồi dưỡng kiến thức Giới cho cán bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã được khai giảng tại Trường Cán bộ phụ nữ TW.

Tham gia khoá học có gần 30 học viên là cán bộ của 6 ban, đơn vị trong cơ quan TW Hội. Lớp học này nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản như: các khái niệm giới, những công cụ phân tích giới, phương pháp thu thập thông tin về giới, lồng nghép giới trong chu trình hoạch định chính sách, kế hoạch... cho đối tượng chưa tiếp cận với kiến thức giới. Khoá học diễn ra trong 5 ngày và kết thúc vào ngày 12/11.

Trường Cán bộ phụ nữ TW

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video