Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII lần thứ 7

18/12/2019
Sáng 18/12/2019, Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII lần thứ 7 đã khai mạc tại Hà Nội.
Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam điều hành Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà quán triệt những vấn đề cần bàn thảo kỹ tại Hội nghị. Theo đó, xuyên suốt các nội dung công tác Hội trong thời gian tới, Chủ tịch Hội yêu cầu các cấp Hội phải nghiên cứu, xây dựng nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội đặt trong bối cảnh chung của đất nước gắn với những vấn đề mới, khó.

Chủ tịch Hội cho biết, năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam tăng lên 10 bậc so với năm 2018 nhưng chỉ số khoảng cách giới lại giảm 10 bậc (từ thứ 77 năm 2018 xuống thứ 87 năm 2019) với hai mảng hạn chế lớn là tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trị thấp và trong chỉ số về y tế thì tỷ số chênh lệch giới tính quá cao. Một số vấn đề lớn phải đối mặt như: khoảng cách giàu nghèo, ô nhiễm môi trường, bạo lực, xâm hại tiếp tục rất nhức nhối, sự phát triển không gian mạng... Với vai trò là nòng cốt trong thúc đẩy bình đẳng giới, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, vì sự tiến bộ của các tầng lớp phụ nữ, BCH TW Hội phải có trách nhiệm suy nghĩ để tìm các giải pháp.

2019.18.12. hnbch chu tich ha pb

Năm 2020 gắn với nhiều sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội cho biết, các hoạt động của Hội sẽ diễn ra với nhiều nét mới, gắn với tinh thần khát vọng dân tộc, truyền thống phụ nữ Việt Nam, phát huy tiềm năng, sức mạnh của các tầng lớp phụ nữ tham gia có trách nhiệm vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, bản sắc văn hóa Việt Nam. Một số sự kiện nổi bật của Hội trong năm 2020 sẽ diễn ra như: Đại hội thi đua yêu nước của Hội LHPN, các sự kiện tôn vinh và khẳng định giá trị Áo dài Việt Nam, Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội,...

Đối với các nội dung quan trọng cần bàn bạc, thảo luận tại Hội nghị lần này, Chủ tịch Hội đề nghị:

- Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, đề nghị các cấp Hội theo sát các dự thảo văn kiện cùng cấp để nắm chắc định hướng của cấp ủy, từ đó tham mưu đưa các vấn đề của phụ nữ, trẻ em, gia đình vào trong văn kiện Đại hội tại cấp mình. TW Hội sẽ nghiên cứu, đề xuất đưa các vấn đề này vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc.

Nghiên cứu, tham mưu tỉnh, thành ủy tổ chức hội nghị về công tác cán bộ nữ, tham mưu nguồn cán bộ nữ vào các vị trí cùng với giám sát chặt chẽ, kịp thời có ý kiến, báo cáo kết quả, đề xuất... về công tác cán bộ nữ. Để làm được việc này, đòi hỏi các cấp Hội phải sâu sát, mạnh dạn, quyết tâm.

- Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Chủ tịch Hội yêu cầu phải đặt công tác Hội vào bối cảnh chung của đất nước và dự báo được tình hình thời gian tới. Nội dung nhiệm kỳ tới cần quan tâm đến các vấn đề như giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc; Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với thực trạng về chuyển dịch cơ cấu lao động, di cư lao động, xu hướng phát triển kinh tế xanh; Công tác gia đình trong bối cảnh thay đổi về hình thái, cơ cấu gia đình mới, cần quan tâm đến các giá trị về đạo đức, chuẩn mực gia đình...; Công tác tập hợp hội viên, phụ nữ trong bối cảnh phát triển không gian mạng, di cư, xu hướng sống trong các khu chung cư...

2019.18.12 hnbch toan canh

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với đó, các đại biểu cũng tập trung nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp đối với các dự thảo: Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Báo cáo 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chiến lược phát triển Hội LHPN giai đoạn 2022-2027 tầm nhìn 2030; và nhiều văn bản quan trọng khác.

Là cơ quan đầu não của Hội, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị các đại biểu Ban Chấp hành nghiên cứu kỹ các vấn đề để đóng góp ý kiến, đề xuất được những ý tưởng lớn mang tính chỉ đạo giải pháp chiến lược, khả thi, đề xuất các mô hình thí điểm mới... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Hội nghị lần này cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam; Ra mắt Cổng thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam; Tiến hành công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2019 và Phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2020… 

2019.18.12 trung canh hnbch

Đại biểu tham dự Hội nghị

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video