Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015

30/07/2015
Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm 2015 của Khối các tổ chức chính trị - xã hội đã diễn ra chiều 29/7 tại Hà Nội với sự chủ trì của UV Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng TW, Khối trưởng Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội Nguyễn Thiện Nhân và UY BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Khối phó Khối thi đua Nguyễn Thị Thanh Hòa.

Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm 2015 và Sơ kết công tác thi đua khen thưởng của Khối nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, công tác phối hợp của của UBTW MTTQ Việt Nam, TW các đoàn thể chính trị- xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả. Việc phối hợp trao đổi, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã từng bước đi vào nề nếp. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội đã được từng bước triển khai có kết quả. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được triển khai tích cực, có kết quả ở các địa phương.


 Ảnh minh họa

 Toàn cảnh hội nghị


Các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên trong Khối phát triển đồng đều, rộng khắp với hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, tiêu chí rõ ràng, cụ thể, cơ bản đảm bảo chính xác, kịp thời, công bằng công khai, dân chủ. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng.

Nằm trong Khối, 6 tháng đầu năm 2015, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức được nhiều hoạt động. Cụ thể, Hội đã tổ chức các hoạt động Lễ kỷ niệm 105 Ngày Quốc tế phụ nữ, 55 năm Đội quân tóc dài, 50 năm phong trào Ba đảm đang và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2014; Triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam chủ động giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc 5 không, 3 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.Hội cũng tích cực góp phần phát huy vai trò của các tổ chức chính trị nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể khác trong triển khai các phong trào thi đua. Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với rèn luyện 4 phẩm chất Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng và sự nhiệt tình hưởng ứng của các tầng lớp phụ nữ…

 Ảnh minh họa

 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ cho TW Hội LHPN Việt Nam


Chủ động triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước, Hội đã phối hợp thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014-2015, Hội đã đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới, tham gia góp ý 15 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, giám sát việc thực hiện Nghị định 56 của Chính phủ về quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho Hội LHPN các cấp tham gia quản lý Nhà nước. Đặc biệt, Hội đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/ người.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong thời gian tới các tổ chức thành viên cần điều chỉnh, tăng cường hơn nữa tính phối hợp trong hành động. Trong 6 tháng cuối năm, trên cơ sở Chỉ thị của Thủ tướng, các tổ chức thành viên chủ động nghiên cứu những việc cụ thể mà tổ chức mình sẽ tham gia trong vận động nhân dân xây dựng hợp tác xã kiểu mới; triển khai 8 chương trình giám sát nhiệm kỳ, tập trung hoàn thành rà soát chính sách đối với người có công vào tháng 9/2015.Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh các tổ chức cần làm tốt hơn công tác truyền thông tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hoạt động của từng tổ chức, giới thiệu các mô hình, phổ biến, nhân rộng và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Công tác truyền thông cần góp phần hình thành niềm tin vào tương lai của đất nước, làm rõ được trách nhiệm cao cả của các tổ chức đối với đất nước, mỗi đoàn viên, hội viên là một nhân tố sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị đã công bố các quyết định và trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có thành tích xuất sắc trong năm 2014.

 Ảnh minh họa

 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có thành tích xuất sắc trong năm 2014

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video