Không ai được vào đây

02/05/2007
Sách Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử tập 10, do Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 1996, trang 334, có đoạn:

“Ngày 27 tháng 4 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe hai đồng chí: Lê Đức Anh và Chu Huy Mân báo cáo công việc, sau đó Người mời hai đồng chí ở lại ăn cơm với Người”.

 

Sáng hôm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu bầu HĐBD cấp huyện, xã…Người bỏ phiếu số 6, đơn vị 1, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội, đặt tại Nhà thuyền Hồ Tây.

 

Khi Bác Hồ đến, trong Nhà thuyền đã có nhiều cử tri đang bỏ phiếu. Tổ bầu cử thấy Bác đến, ra hiệu để đồng bào tạm dừng và tạo “điều kiện” để Bác bỏ phiếu trước. Biết ý, Bác sòng phẳng:

- Ai đến trước, viết trước, Bác đến sau, viết sau, Bác chờ. Bác chờ cho đến hàng mình, mới nhận phiếu và vào “buồng” phiếu.

 

Nhà báo Ma Cường chợt nghĩ thật là “hạnh phúc một đời của người làm báo”, “cơ hội ngàn năm có một” và vội giơ máy lên bấm. Rất nhanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy tay che lá phiếu lại, nói với Ma Cường:

 

Không ai được vào đây. Đây là phòng viết phiếu kín của cử tri. Phải đảm bảo tự do và bí mật cho công dân.

 

Nhà báo buông máy, nhưng vẫn thấy hạnh phúc.

 

Theo lời kể của các đồng chí ở gần Bác, trước khi đi bầu cử, Bác không cho ai “gợi ý” cả, Bác nói:

 

Ấy đừng có “lãnh đạo” Bác nhé. Bác không biết Đảng uỷ hướng dẫn danh sách để ai, xoá ai đâu nhé. Đưa lý lịch của những người ứng cử ra đây để Bác xem. Có chú nào dự buổi ứng cử viên trình bày ý kiến với cử tri, nói lại để Bác cân nhắc, Bác tự bầu.

 

 


Theo Nguyễn Việt Hồng - Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video