Khuyến cáo mới nhất về cách phòng chống Covid-19 tại công sở Việt Nam

09/03/2020
WHO cùng Bộ Y tế Việt Nam mới xây dựng bộ infographic hướng dẫn những việc cần làm để phòng chống bệnh Covid-19 tại nơi làm việc. Theo đó, nơi làm việc cần được giữ vệ sinh, rửa tay thường xuyên và đúng cách, thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể...
Khuyến cáo mới nhất về cách phòng chống Covid-19 tại công sở Việt Nam

Khuyến cáo nhân viên và đối tác hợp đồng tham vấn các khuyến cáo về đi lại trong nước trước

Tăng cường rửa tay thường xuyên và đúng cách

Cần thường xuyên lau các bề mặt bằng chất khử trùng

Hạn chế đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người

Bất cứ ai chỉ cần ho hay sốt nhẹ đều phải ở nhà

Tăng cường vệ sinh đường hô hấp

Thúc đẩy phương án làm việc từ xa

https://baophapluat.vn/
https://baophapluat.vn/

CÁC ĐỀ ÁN

Video