Khuyến khích vận động bầu cử qua các phương tiện thông tin đại chúng ở nơi cách ly, phong tỏa

05/05/2021
Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam vừa có hướng dẫn về vận động bầu cử ở nơi đang áp dụng biện pháp phong tỏa hoặc cách ly xã hội do có dịch Covid-19. Theo đó, hình thức vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử...
Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh (phải) trực tiếp kiểm tra danh sách niêm yết cử tri tại cơ sở ở huyện Long Phú, Sóc Trăng. Nguồn ảnh: MTTQVN

Ngày 4/5/2021, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã ban hành hướng dẫn số 61 Hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. 

Hướng dẫn nêu rõ: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 và việc bùng phát dịch bệnh trở lại ở nhiều quốc gia trong khu vực và ở nước ta, ngày 27/4/2021, Thường trực Ban Bí thư đã có công điện yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch, nhất là trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện các hội nghị trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và việc việc vận động bầu cử tại các địa phương có dịch COVID-19 và tuân theo các định hướng chung sau đây:

+ Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; có sự trao đổi, thống nhất giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử và Ủy ban bầu cử cùng cấp về số cuộc và hình thức tổ chức để phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh ở địa phương mình. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

+ Bảo đảm người ứng cử được tiếp cận rộng rãi với cử tri và bảo đảm bình đẳng giữa những người ứng cử bằng các hình thức phù hợp, không trái với quy định của pháp luật, không vi phạm những điều cấm trong vận động bầu cử.

+ Bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương. 

Tuyên truyền thông tin về cuộc bầu cử đến đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Ảnh: H.Diệp

Bên cạnh đó, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc MTTQ Việt Nam có nội dung cụ thể hướng dẫn hình thức vận động bầu cử ở nơi đang áp dụng các biện pháp cách ly xã hội hoặc áp dụng biện pháp phong tỏa. 

Theo đó, đối với những nơi đang áp dụng các biện pháp cách ly xã hội hoặc áp dụng biện pháp phong tỏa không thể tổ chức hội nghị theo hình thức tập trung thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam (cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử) báo cáo cấp ủy, các tổ chức phụ trách bầu cử cùng cấp lựa chọn hình thức phù hợp, khuyến khích các hình thức vận động bầu cử thông qua hình thức các phương tiện thông tin đại chúng như: phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của các tổ chức phụ trách bầu cử, niêm yết, in gửi, đăng tải về chương trình hành động và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến địa bàn khu dân cư, hộ gia đình và cử tri.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video