Kim Tân, Lào Cai: Điểm sáng công tác cán bộ nữ

26/10/2015
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trung bình toàn tỉnh Lào Cai có 20,92% nữ tham gia cấp ủy cơ sở. Tỷ lệ này ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai là 60%; cao gấp gần 3 lần so với mặt bằng chung của tỉnh.

Phường Kim Tân là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trung tâm hành chính của thành phố Lào Cai. Trong số 4.600 hộ với gần 18 ngàn khẩu sinh sống trên địa bàn phường có đa dạng các thành phần xã hội, tập trung nhiều là cán bộ công chức, người hưởng chế độ chính sách, chế độ hưu trí.

Với 29 chi bộ trực thuộc (gồm 22 chi bộ khu dân cư, 7 chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học), Đảng bộ phường Kim Tân đã có những chỉ đạo, bứt phá quyết liệt, đưa Kim Tân phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ đổi mới; trong đó công tác cán bộ nữ được địa phương chú trọng.

Ở tất cả các khâu từ phát hiện, lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng hay giới thiệu, đề bạt, sử dụng cán bộ… địa phương đều đưa yếu tố giới vào cân nhắc, xem xét. Nhiệm kỳ trước, nữ tham gia cấp ủy phường chiếm 47% và có những thời điểm, ở những vị trí lãnh đạo chủ chốt của địa phương như Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đều do nữ đảm nhiệm. Đại hội Đảng bộ phường vừa qua, tỉ lệ nữ được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành tiếp tục tăng cao, có 9 nữ/tổng số 15 Ban Chấp hành, chiếm 60%; nữ tham gia Ban Thường vụ cũng tăng từ 20% nhiệm kỳ trước lên 40% nhiệm kỳ này, chị em tiếp tục được tín nhiệm tham gia là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có tới 4/5 Chủ tịch và Bí thư các tổ chức này là nữ. Tại các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, trong tổng số 113 Ban Chấp hành hiện nay có gần 40% phụ nữ tham gia, tăng 8% so với nhiệm kỳ trước.

Sự gia tăng về số lượng phụ nữ trong bộ máy lãnh đạo địa phương đi liền với gia tăng về chất lượng phụ nữ tham chính trên địa bàn phường chính là sự thể hiện mức độ tín nhiệm của người dân địa phương, sự quan tâm đào tạo của các cấp ủy, chính quyền cũng như những nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ nữ và bản thân mỗi chị em. Từng bước, chị em đã khẳng định được khả năng, trí tuệ của bản thân; không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nhiệt tình công tác, gắn bó với nhân dân; phấn đấu học tập rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Vừa hồng, vừa chuyên, đội ngũ cán bộ nữ phường Kim Tân đã và đang khẳng định vai trò của phụ nữ trong xã hội; phấn đấu rèn luyện phẩm chất người phụ nữ mới “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; góp phần xây dựng Kim Tân trở thành điểm sáng của tỉnh biên giới Lào Cai trong thời kỳ hội nhập và phát triển./.

Theo: Hải Vũ- Bản tin PN Lào Cai (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video