Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam

29/06/2021
Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam, các cấp Hội LHPN trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện và bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Yên Bái: Các đại biểu tham quan các sản phẩm truyền thông về gia đình

- Yên Bái: Tuyên dương các câu lạc bộ, gia đình tiêu biểu

Hội LHPN tỉnh Yên Bái và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm và tuyên dương “Gia đình hạnh phúc gắn kết yêu thương trong hội nhập và phát triển” nhân kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam 28/6.

Trong nhiều năm qua, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nòng cốt tổ chức Hội trong công tác xây dựng gia đình, các cấp Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Nhiều phong trào và cuộc vận động triển khai nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân như: “xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”; Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào xây dựng gia đình văn hóa “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; các câu lạc bộ, tổ nhóm, như:  “gia đình hạnh phúc”, “gia đình toàn mỹ”… Qua đó đã hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ và các thành viên trong gia đình cùng nhau thực hiện tốt vai trò, sẻ chia, yêu thương, sống có trách nhiệm, ngày càng có nhiều hơn các gia đình hạnh phúc tiêu biểu, gương mẫu; xuất hiện nhiều gia đình nuôi con khỏe, dạy con ngoan, làm kinh tế giỏi; ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái (áo dài xanh giữa) biểu dương các CLB có thành tích trong công tác gia đình

Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên phụ nữ và nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội.

Phấn đấu tối thiểu mỗi thôn, bản, tổ dân phố thành lập 1 "Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc”; ban hành Bộ tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc, thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc; hướng dẫn chi tiết để tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình…

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tuyên dương 34 tập thể, câu lạc bộ và 29 gia đình tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc”.

- Hậu Giang: Tổ chức hội thi “Gia đình hạnh phúc – Con yêu phát triển toàn diện”

Ngày 28/6, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thi “Gia đình hạnh phúc – Con yêu phát triển toàn diện” năm 2021. Hội thi được phát động bằng hình thức trực tuyến với các đội tham gia là các đơn vị Hội LHPN cấp huyện và tương đương. Mỗi đội có từ 5 - 7 thí sinh, là thành viên các Câu lạc bộ (CLB) phòng, chống bạo lực gia đình, CLB gia đình hạnh phúc, CLB giảm thiểu bạo lực gia đình trên cơ sở giới, CLB giáo dục trẻ vị thành niên, CLB bình đẳng giới…

Hội LHPN tỉnh Hậu Giang phát động hội thi trực tuyến “Gia đình hạnh phúc – Con yêu phát triển toàn diện”

Nội dung thi xoay quanh tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình…; tìm hiểu kiến thức nuôi dạy con, chăm sóc, ứng xử, gìn giữ hạnh phúc gia đình; xây dựng gia đình văn hóa, tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống; mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Qua hội thi góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ và cộng đồng về “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”, đẩy mạnh tuyên truyền giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp trong gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

 

Thanh Khiết, Đinh Phượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video