Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10): Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X

07/11/2007
Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 1-4/10.

Tham dự Đại hội có 1.193 phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động chính trị – văn hoá – xã hội, đại diện trí tuệ các tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Đại hội được nghe báo cáo của BCH TW Hội PNVN khoá IX. Sau một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu, mục tiêu và hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đề ra đã đạt và vượt, các cấp Hội đã được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý. Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức, động viên phụ nữ thực hiện tốt phong trào thi đua và các hoạt động chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, chủ động đề xuất chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; công tác củng cố, phát triển tổ chức Hội cũng đạt nhiều kết quả; hoạt động hữu nghị hợp tác quốc tế của Hội được đẩy mạnh và phát triển. Đồng thời, Đại hội định ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ 5 năm tới (2007-2012) với mục tiêu là đoàn kết vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, chủ động tham gia phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.

 

Để thực hiện những mục tiêu trên, Hội LHPN Lâm Đồng đã phát động phong trào thi đua trong hệ thống Hội với 8 chỉ tiêu cơ bản như sau: 80% trở lên hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” (trong đó 70% trở lên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào); 70% trở lên phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ và Nghị quyết của đại hội, giáo dục truyền thống đạo đức lối sống, giới và bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; 60% trở lên các bà mẹ có con dưới 16 tuổi được phổ biến, hướng dẫn kiến thức, phương thức, phương pháp nuôi dạy con; 70% trở lên phụ nữ nghèo được hội giúp xoá đói giảm nghèo; hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 500 lao động nữ, tăng dần tỷ lệ lao động được đào tạo dài hạn; tăng số cơ sở hội khá và xuất sắc, không có cơ sở hội yếu kém; 100% cơ sở hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt và quỹ hội tại các chi hội; tỷ lệ phụ nữ tham gia sinh hoạt hội tăng 5% trở lên so với tổng số hội viên đầu nhiệm kỳ; 80% hộ gia đình có phụ nữ 18 tuổi trở lên có ít nhất 1 hội viên; 80% trở lên hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên và đóng hội phí; 100% chủ tịch, phó chủ tịch hội cấp tỉnh, huyện, thị, thành, 90% chủ tịch Hội LHPN cấp xã ở độ tuổi dưới 45 đạt tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức theo quy định. Đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 22 giải pháp thực hiện cho các cấp hội, đó là: Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lưc của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới, xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu; tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách về bình đẳng giới; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng phát triển tổ chức hội vững mạnh; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế vì bình đẳng phát triển và hoà bình.

Nguyễn Thị Hằng Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video