Lâm Đồng: Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm với phụ nữ tạm cư

04/06/2020
Trong khuôn khổ Dự án Nâng quyền cho lao động nữ di cư trong khu vực phi chính thức tại thành phố Đà Lạt thông qua nâng cao năng lực và khả năng tiếp cận mô hình cổ phần tài chính tự quản do tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam tài trợ từ năm 2019-2020, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao các kỹ năng làm việc nhóm với phụ nữ tạm cư.
Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia tập huấn có 33 chị đại diện cho phụ nữ các phường, xã và nhóm nòng cốt thuộc các tổ “Phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt hội” tại thành phố Đà Lạt.

Chương trình tập huấn đã cung cấp các thông tin và nội dung chủ yếu: nhận diện vấn đề bình đẳng giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19; các kỹ năng làm việc nhóm; tham vấn cộng đồng và thực hành công cụ tìm hiểu nhu cầu và hỗ trợ tháo gỡ vấn đề của phụ nữ tạm cư,…

Ngoài ra, nhằm giúp phụ nữ tạm cư tại thành phố Đà Lạt tiết kiệm và được tiếp cận với các loại hình tài chính vi mô do Hội quản lý, góp phần ngăn ngừa tình trạng tín dụng đen trên địa bàn, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ra mắt nhóm cổ phần tài chính tự quản tại tổ Nguyễn Siêu, phường 7, thành phố Đà Lạt có 20 chị tham gia đóng cổ phần (mệnh giá 200.000đ/ 01 cổ phần) được 20 triệu cho 02 chị vay mua phân bón và kinh doanh buôn bán nhỏ.

Hồng Thanh- Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

CÁC ĐỀ ÁN

Video