Lạng Sơn: Ra mắt CLB "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới"

10/01/2022
Câu lạc bộ "Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng Nông thôn mới" vừa được ra mắt tại thôn Bản Chuông, xã Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.
Buổi ra mắt CLB "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới" tại xã Đình Lập

Câu lạc bộ với 22 thành viên là các hội viên tiêu biểu, gương mẫu, nòng cốt, đi đầu trong phong trào của chi hội và của thôn. CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, 3 tháng sinh hoạt 1 lần, có quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế do địa phương quy định.

Thông qua hoạt động của CLB nhằm tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và gia đình trong thôn thực hiện hiệu quả về xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, kiến thức chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường và đảm bảo các tuyến đường trong thôn được "Xanh - Sạch - Đẹp".                                                                           

Hoàng Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video