Lào Cai: Lan tỏa từ mô hình “Đường hoa nông thôn mới”

19/01/2022
Trong những năm qua, nhằm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” góp phần xây dựng Nông thôn mới của tỉnh, Hội LHPN tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực, mang lại hiệu quả cao.
Mô hình đường hoa phụ nữ của Hội phụ nữ Bảo Thắng

Nổi bật là các mô hình “Đường hoa phụ nữ - Sắc mới thôn quê” (năm 2020) và mô hình “Đường hoa nông thôn mới” (năm 2021) đều được xây dựng với các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng địa phương. Triển khai từ cơ sở với các hoạt động như: lựa chọn, đăng ký các tuyến đường có địa chỉ rõ ràng, chiều dài cụ thể để thực hiện; tổ chức phát động điểm trồng hoa tại thôn; huy động nhân công phát cỏ, san gạt mặt bằng; vận động xã hội hóa lắp đặt tuyến phố điện, mua vật liệu xây bồn hoa; vận động hỗ trợ tiền mua cây giống hoa từ các cơ quan, doanh nghiệp; tổ chức Hội thảo bàn các giải pháp nâng cao chất lượng các tuyến đường hoa; tham mưu với cấp ủy chỉ đạo các ban, ngành địa phương phối hợp với Hội phụ nữ xây dựng tuyến phố điện, đường hoa với khẩu hiệu “Đường rộng, sáng điện, nhiều hoa, nhân dân đồng lòng, nông thôn phát triển”; chia sẻ, tuyên truyền trên các kênh truyền thông...

Nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo đã nhận được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tham gia nhiệt tình của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ. Qua đó, việc triển khai những tuyến phố điện, đường hoa... thực sự có hiệu quả. Đã có 253/112 tuyến phố điện, đường hoa đã đăng ký tại các huyện, thị xã, thành phố, với chiều dài hơn 200 km, đạt 280% so với chỉ tiêu giao đầu năm 2020, với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Thị Khánh Nguyệt cắt băng khánh thành công trình sáng, xanh, sạch, đẹp của Hội phụ nữ huyện Bảo Yên

Từ hiệu quả mô hình “Đường hoa phụ nữ, sắc mới thôn quê”, năm 2021, UBND tỉnh Lào Cai đã giao cho Hội LHPN tỉnh triển khai xây dựng mô hình “Đường hoa nông thôn mới” (Kế hoạch số 05/KH ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021). Hội đã tham mưu chỉ đạo thực hiện duy trì các mô hình đường hoa, tuyến phố điện và triển khai 28 tuyến “Đường hoa nông thôn mới” với chiều dài 10,8 km.

Đến nay mô hình “Đường hoa nông thôn mới” đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành phong trào tại mỗi địa phương. Nổi bật là 15 mô hình mới “10 hộ liền kề nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh” với 183 hộ gia đình tham gia của Hội phụ nữ huyện Bảo Thắng; mô hình “sáng, xanh, sạch, đẹp” của Hội phụ nữ huyện Bảo Yên, Văn Bàn, TP. Lào Cai; những tuyến phố điện của Hội phụ nữ TP. Lào Cai... Việc xây dựng mô hình “Đường hoa nông thôn mới” đã làm thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề vệ sinh môi trường; ý thức làm đẹp cảnh quan thôn, bản được nâng lên rõ nét.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vũ Thị Tân thăm tuyến đường điện của phụ nữ thành phố Lào Cai

Ngoài việc triển khai trồng hoa tại các tuyến đường liên xã, liên thôn, chị em phụ nữ còn tổ chức trồng hoa tại khuôn viên trụ sở UBND xã, các nhà văn hóa thôn; nhiều người dân đã chủ động trồng hoa ở các đoạn đường, ngõ xóm. Mô hình đã thực sự lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ đến từng tổ dân phố, thôn bản và các hộ dân, tạo thành phong trào nền nếp, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều tuyến đường hoa rực rỡ, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp nhằm phát huy được vai trò, tiềm năng của phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025.

Khánh Ngân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video