Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

02/09/2015
Sáng 2-9, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945/19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2015) được long trọng tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cam-pu-chia, các đại biểu, tổ chức quốc tế; đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình chính thức bắt đầu bằng lễ rước đuốc truyền thống.

 Ảnh minh họa

 Ngọn lửa bừng cháy trên đài lửa


Ngọn lửa cách mạng truyền thống, biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và trường tồn của dân tộc Việt Nam bừng cháy trên đài lửa như một lời hiệu triệu, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau nghi lễ chào cờ, hát quốc ca và 21 loạt đại bác bắn chào mừng, trong không khí trang nghiêm, trọng thể, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 điểm lại chặng đường 70 năm qua, từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến ngày hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: TTXVN


Diễn văn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc, hàng vạn quả bóng bay đã được thả lên bầu trời, quảng trường rực rỡ trong cờ, hoa chào mừng.

 

 Toàn cảnh Lễ mít tinh


Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu với các lực lượng diễu binh, diễu hành thể hiện niềm tự hào, khí thế hào hùng, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đi đầu đội hình diễu binh, diễu hành là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Quốc huy được đặt trên nền trống đồng, tượng trưng cho lịch sử cội nguồn văn hóa dân tộc, sự vững mạnh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và hình tượng rồng thiêng đang vươn mình bay lên thể hiện khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Hành tiến cùng xe Quốc huy là 54 đôi nam, nữ thanh niên, thể hiện cho 54 dân tộc anh em trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền vững, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Sau xe Quốc huy là khối cờ Tổ quốc, cờ Đảng biểu tượng của hồn nước, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Sau khối cờ Tổ quốc, cờ Đảng là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng ngày này, cách đây 70 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng, của dân tộc Việt Nam, mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên trên con đường đổi mới và phát triển.

Xe biểu tượng 70 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến vào lễ đài với ngôi sao vàng 5 cánh, chữ số 70 và bông lúa vàng được khắc họa nổi bật phía trước một con thuyền, biểu tượng cho con thuyền cách mạng Việt Nam.

 

 Khối cờ Tổ quốc, cờ Đảng

 Ảnh minh họa

 Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Ảnh minh họa

 Xe biểu tượng 70 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Tại lễ kỷ niệm, các khối tham gia diễu hành gồm: Khối các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; Khối các dân tộc, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, phụ nữ, thanh niên, khối nghệ thuật. Tất cả đều thể hiện được sự trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; sự lớn mạnh, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam, quyết tâm xây dựng thành công nước Việt Nam XHCN.

 Ảnh minh họa

 Khối Phụ nữ Việt Nam tham gia diễu hành

Kết thúc là phần nghệ thuật chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 gồm màn múa lân, ly, quy, phượng, múa chim hạc, múa trống đồng và dàn trống hội thể hiện hình ảnh "Việt Nam bay lên dáng núi rồng tiên".

Sau lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, các lực lượng diễu binh, diễu hành đã đi qua nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội với sự đón xem, cổ vũ nhiệt tình của đông đảo nhân dân.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video