Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

27/03/2017
Ngày 24-25/03/2017, tại nhà hát Âu Cơ đã diễn ra liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2017).

Tham gia liên hoan có 42 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối. Các tiết mục tại chương trình được dàn dựng công phu, nhiều tiết mục đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước, quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đoàn nghệ thuật của Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã góp vào chương trình một màn sử thi gồm 5 tiết mục (trong đó có 1 tiết mục đạt giải B và được chọn công diễn trong đêm trao giải).

Liên hoan văn nghệ là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần phấn khởi, tự hào về chặng đường thành lập, phát triển và những đóng góp của Đảng bộ Khối vào sự nghiệp chung của toàn Đảng ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục tích cực, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đây cũng là dịp để các cơ quan trong Khối có điều kiện cùng nhau giao lưu, chia sẻ và tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong công tác .

Được biết trong dịp này, Đảng ủy Khối cũng tổ chức một số hoạt động chào mừng như: Lễ tuyên dương 80 chi bộ tiêu biểu; Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Xuất bản cuốn sách “Tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2007 - 2017”…

 Ảnh minh họa

 Trao Giải cho các đội tham gia liên hoan- Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là Liên chi cơ quan Trung ương được Trung ương Đảng thành lập ngày 7/11/1948 tại chiến khu Việt Bắc. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay được thành lập theo Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X)trên cơ sở tổ chức lại 7 đảng bộ khối cơ quan Trung ương (Khối cơ quan Trung ương; Khối cơ quan Nội chính Trung ương; Khối cơ quankinh tếTrung ương; Khối cơ quan Đối ngoại Trung ương; Khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng; Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương; Khối cơ quan Dân vận Trung ương).


- Hiện nay, Đảng bộ Khối bao gồm 63 tổ chức đảng trực thuộc với trên 6,5 vạn đảng viên, trên 900 tổ chức cơ sở đảng và gần 5.500 chi bộ.

- Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu: Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video