Lồng ghép quan điểm giới trong chính sách và thông lệ của APEC tăng cơ hội phát triển kinh tế bền vững và đẩy mạnh cộng đồng APEC

08/11/2006
(Phát biểu của đồng chí Phạm Hoài Giang, Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế, Đầu mối WLN lần thứ 11 tại Cuộc họp các Bộ trưởng APEC và DNVVN lần thứ 13)

Xin cảm ơn ngài Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, Chủ tịch Cuộc họp

Thưa các ngài Bộ trưởng APEC,

Thưa các vị đại biểu,

 

Thật là vinh dự đối với tôi thay mặt cho Chủ tịch Cuộc họp WLN 2006, với tư cách là đầu mối WLN, được báo cáo kết quả Cuộc họp WLN với các vị có mặt hôm nay theo lời mời của Chủ tịch Cuộc họp các Bộ trưởng APEC về doanh nghiệp vừa và nhỏ lần thứ 13.

 

Mạng lưới Lãnh đạo nữ APEC, viết tắt là WLN, là một mạng lưới không chính thức của các nhà lãnh đạo nữ từ khu vực tư nhân, chính phủ, trí thức và các tổ chức xã hội dân sự. Tất cả các thành viên đều là những chuyên gia trong từng lĩnh vực và đóng góp vào mạng lưới trí tuệ, kinh nghiệm và kiến thức của họ. WLN tin tưởng rằng việc lồng ghép quan điểm giới trong các chính sách và thông lệ của APEC sẽ tăng cơ hội cho phát triển kinh tế bền vững và giảm đói nghèo ở mỗi một nền kinh tế và đẩy mạnh cộng đồng APEC.

 

Năm 2006 là năm tổ chức Cuộc họp thứ 11 liên tiếp của WLN. Trong 10 năm qua, WLN đã tập trung vào rất nhiều vấn đề, tuy nhiên tất cả đều phải giải quyết vào việc đóng góp về kinh tế của phụ nữ cho khu vực APEC. Năm nay cũng là năm đánh dấu 10 năm WLN trình khuyến nghị của mình cho các ngài Bộ trưởng APEC. Tôi xin cảm ơn Cuộc họp đã tạo cơ hội cho tôi được trình bày khuyến nghị của Cuộc họp năm nay.

 

Cuộc họp WLN lần thứ 11 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19-22/9/2006 với sự tham dự của trên 300 đại biểu đến từ 18 nền kinh tế thành viên APEC (khoảng 170 đại biểu quốc tế và 150 đại biểu Việt Nam). Rất tiếc là các nền kinh tế Mexico, Papua New Guinea không cử đại biểu tham dự. Cùng với chủ đề chung của APEC Việt Nam 2006, của Cuộc họp Nhóm làm việc về SME và Cuộc họp Bộ trưởng về SME, chủ đề của Cuộc họp WLN năm 2006 là "Hướng tới một cộng đồng năng động: Tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nữ vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng". Theo đó, Cuộc họp WLN đã xác định ra hai tiểu chủ đề 1. Nữ doanh nghiệp với sự phát triển kinh tế bền vững, năng động và hiệu quả; 2. Mạng lưới WLN trong thập kỷ thứ 2 – Hướng đi từ hiện tại: nâng cao năng lực, tài chính và phát triển mạng lưới kinh doanh.

 

Cuộc họp do Hội LHPN VN đăng cai. Chúng tôi rất tự hào được báo cáo với các vị đại biểu là Cuộc họp được đánh giá là thành công nhất từ trước đến nay với rất nhiều lý do, trong đó có thể nêu ra đây:

 

Cuộc họp đã có sự tham dự của các nhà lãnh đạo cao nhất của nền kinh tế chủ nhà. Các đại biểu WLN đã rất ấn tượng bởi sự thừa nhận của các nhà lãnh đạo Việt Nam về sự đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế và thịnh vượng của APEC và của mỗi nền kinh tế. Các đại biểu WLN 2006 còn phấn khởi hơn trước sự cam kết ủng hộ của các nhà lãnh đạo Việt Nam về việc sẽ không chỉ gửi Khuyến nghị của WLN tới các Cuộc họp cấp Bộ trưởng liên quan mà sẽ gửi tới Cuộc họp các nhà lãnh đạo cấp cao APEC. Cuộc họp WLN 2006 còn đánh dấu sự cải thiện đặc biệt trong quan hệ đối tác với các diễn đàn APEC khác. Chủ tịch WLN 2006 đã chính thức chuyển bản Tuyên bố/khuyến nghị tới ngài Bộ trưởng, Chủ tịch Cuộc họp Bộ trưởng APEC về SME tại phiên bế mạc cuộc họp WLN.

 

Cuộc họp WLN cũng đề cập đến mong muốn/nhu cầu được củng cố WLN trong thập kỷ tồn tại thứ 2 của mình. Cuộc họp đã đưa WLN lên một tầm cao mới từ góc độ nâng cao năng lực tổ chức và liên kết mạng lưới bằng việc cam kết thực hiện các hoạt động sau trong những năm tới: Thành lập Ban Thư ký WLN ở Philipin ngay khi nhận được tài chính từ các nền kinh tế APEC để đảm bảo tính liên tục của WLN; giám sát phản hồi từ phía APEC đối với các khuyến nghị và việc thực thi Khuôn khổ hội nhập phụ nữ trong APEC; Xây dựng một Khung Chiến lược Tổng thể về Phát triển Doanh nghiệp Nữ để xây dựng năng lực và hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp do nữ làm chủ và/hoặc do nữ lãnh đạo; trong tất cả các giai đoạn của quá trình phát triển doanh nghiệp; Xây dựng một chương trình nghiên cứu liên quan tới phát triển doanh nghiệp nữ và các đề nghị tài trợ liên quan để trình cho các cơ quan tài trợ của APEC và các cơ quan khác

 

Thưa các ngài bộ trưởng và các vị đại biểu,

 

Để phát huy những thành công đạt được trong thập kỷ qua nhờ sự hợp tác liên tục và tích cực giữa WLN và APEC, và để đảm bảo tiếp tục lồng ghép quan điểm giới vào các chủ đề và mục tiêu của APEC, WLN gửi các khuyến nghị sau tới các nhà Lãnh đạo APEC.

 

Đối với các vị bộ trưởng APEC phụ trách về DNVVN, chúng tôi đề xuất 5 khuyến nghị nhằm thúc đẩy: sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế số; Khung pháp lý và phân tích giới; doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Tôi xin trích dẫn ra đây:

 

Thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn APEC 2006 về Nền Kinh tế Số Dành cho Phụ nữ, trong đó có việc thành lập một Ban cố vấn APEC về Sự tham gia của Phụ nữ trong Nền Kinh tế Số.

 

Đưa phụ nữ thành thị và nông thôn tham gia một cách rõ rệt vào kế hoạch tổng thể về công nghệ thông tin của mỗi nền kinh tế, phát triển nghiên cứu và một cơ sở dữ liệu về sự đóng góp của phụ nữ đối với nền kinh tế số trong cả khu vực APEC. Tất cả các dữ liệu trên có thể được cung cấp qua một cửa duy nhất để các nền kinh tếcó thể hợp tác và chia sẻ các nghiên cứu, kiến thức, công nghệ và kinh nghiệm.

 

Rà soát các điều luật, quy định và thông lệ về đầu tư, kinh doanh và tín dụng để loại bỏ sự kỳ thị giới trong tác động và quá trình thực thi, tăng cường việc tuân thủ bằng cách nâng cao nhận thức của doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa về những công cụ đó, kể cả những công cụ về doanh nghiệp điện tử, thanh toán điện tử, buôn bán qua biên giới, quyền sở hữu trí tuệ, khả năng tiếp cận với tín dụng và vốn cổ phần.

 

Khuyến khích các nền kinh tế APEC tổ chức đào tạo về phân tích giới cho các quan chức thương mại của chính phủ và khiến phân tích giới trở thành một phần liên tục trong việc xây dựng chính sách thương mại ở mỗi nền kinh tế cũng như trong khu vực.

 

Xác định, tài trợ và thực hiện các chương trình và mô hình chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ hoặc do phụ nữ lãnh đạo mở rộng kinh doanh, xây dựng các mối liên hệ và mạng lưới thương mại quốc tế thông qua việc tham gia nhiều hơn vào chuỗi cung cấp/giá trị toàn cầu.

 

Đối với các nhà lãnh đạo APEC, chúng tôi gửi tới 6 khuyến nghị về An ninh con người, Mạng lưới Lãnh đạo Nữ và Tương lai, cùng khẳng định một lần nữa sự ủng hộ đối với GFPN:

 

Thúc đẩy tạo quyền kinh tế cho phụ nữ và bảo vệ sự thịnh vượng của APEC bằng cách việc khuyến khích các doanh nghiệp APEC thông qua và áp dụng Quy tắc Ứng xử của ILO về HIV/AIDS và Nơi làm việc, và thực hiện các chương trình nâng cao năng lực liên quan.

 

Bảo vệ quyền của lao động di cư mà trong đó phần lớn là phụ nữ, thiết lập và thực hiện biện pháp bảo vệ pháp lý hiệu quả cho lao động di cư nữ và nam ở mỗi nền kinh tế cũng như trong toàn khu vực.

 

Công nhận sự đóng góp của phụ nữ đối với APEC và khẳng định một lần nữa sự ủng hộ của APEC đối với vai trò của WLN và hàng triệu phụ nữ trong khu vực mà chúng tôi đang đại diện bằng cách trao cho WLN vai trò quan sát viên chính thức tại các Cuộc họp Bộ trưởng và Nhóm làm việc liên quan (về Doanh nghiệp vi mô, nhỏ và vừa, Thương mại, Nhóm Điều hành Thương mại Điện tử - ECSG, Uỷ ban về Thương mại và Đầu tư - CTI, v.v.) bắt đầu từ Cuộc họp Bộ trưởng APEC về Thương mại năm 2007.

 

Kêu gọi cho phép WLN chính thức trình bày báo cáo hàng năm lên các nhà Lãnh đạo APEC.

 

Hỗ trợ và tài trợ việc xây dựng một cơ sở dữ liệu để tăng cường sự tiếp cận đối với các kiến thức về giới theo từng ngành và tập huấn để nâng cao năng lực và nối mạng doanh nghiệp.

 

Ủng hộ mạnh mẽ quyết định của GFPN về việc tổ chức Cuộc họp Bộ trưởng thứ 3 về Phụ nữ, WLN đề nghị các nhà Lãnh đạo APEC triệu tập Cuộc họp này vào năm 2008, với sự tham gia của nhiều ngành khác nhau như công nghiệp, thương mại, tài chính, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ thông tin. Các cuộc họp tiếp theo của các Bộ trưởng về phụ nữ cần được tổ chức 3 năm một lần.

 

Tại Cuộc họp WLN 2006, Hội LHPN VN đã chuyển giao vai trò Chủ tịch WLN cho Úc, sẽ tổ chức Cuộc họp WLN tiếp theo vào tháng 6/2007 tại Queensland, Úc.

 

Được đánh giá là mang tính tập trung và đuợc các vị bộ trưởng và các nhà lãnh đạo APEC ủng hộ các chính sách ghi nhận sự đóng góp của phụ nữ đối với các nền kinh tế APEC, WLN được nhìn nhận đang trên đà phát triển với sự hợp tác và quan hệ đối tác của mình với các vị bộ trưởng và các nhà lãnh đạo APEC, và đặc biệt đã đưa được khuyến nghị 2006 vào chương trình các cuộc họp cấp bộ trưởng và lãnh đạo APEC.

 

Chúc các vị sức khoẻ và chúc Cuộc họp bộ trưởng SME lần thứ 13 thành công.

 

Xin cảm ơn sự theo dõi của các vị đại biểu./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video