Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân sau hơn 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

27/09/2009
Vừa qua, Thường trực Tỉnh uỷầH Nam đã làm việc với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các đồng chí: Đinh Văn Cương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động; Trần Hổ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Xuân Lộc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua  báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cho thấy, hơn 2 năm qua, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh đã triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cách làm cụ thể, sáng tạo, phù hợp với thực tế của từng đơn vị và đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. MTTQ đã gắn việc thực hiện cuộc vận động với các phong trào, các cuộc vận động khác, qua đó đã vận động nhân dân đoàn kết, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố tổ chức chính trị ở cơ sở vững mạnh. Hội Cựu chiến binh lồng ghép việc thực hiện cuộc vận động với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ ở địa phương. Hội Liên hiệp phụ nữ tổ chức thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc”, phụ nữ tiết kiệm giúp nhau xoá đói, giảm nghèo. Theo đó, hơn hai năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động quyên góp, tu sửa và xây mới 13 nhà tình nghĩa cho phụ nữ nghèo với tổng số tiền là trên 140 triệu đồng và 600 ngày công lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh phát động trong công nhân viên chức lao động thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, từ đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong việc giữ gìn đạo đức lối sống, tác phong làm việc. Hội Nông dân tỉnh gắn cuộc vận động với việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”. Thông qua bình xét đã có trên 65 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu “Sản xuất kinh doanh giỏi” các cấp. Đoàn thanh niên tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động gắn với các phong trào lớn của đoàn, hội: “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống trách nhiệm của đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương. Sau 2 năm thực hiện cuộc vận động đã có 80 đoàn viên thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được Tỉnh Đoàn tuyên dương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đinh Văn Cương đề nghị MTTQ và các đoàn thể, trong thời gian tới cần tập trung vào một số nội dung: Nâng cao trách nhiệm của cấp uỷ Đảng đối với cuộc vận động; Tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc vận động; Xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động đến năm 2011 cụ thể, sát với thực tế, gắn nội dung thực hiện cuộc vận động với thực hiện nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị; Quan tâm, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ của hội, đoàn thể, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Theo báo Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video