Nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên

17/05/2016
Tập huấn nâng cao năng lực cho các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là hoạt động thiết thực của các cấp Hội LHPN Việt Nam nhằm tiếp sức cho các nữ ứng cử viên thành công.

Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Hội LHPN tỉnh Hưng Yên phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn cho 400 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó 1 lớp tổ chức tại Hội LHPN tỉnh cho 89 nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, ứng cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hưng Yên; 3 lớp tổ chức tại 3 cụm huyện Tiên Lữ, Phù Cừ; cụm Kim Động, Ân Thi; cụm Văn Giang, Yên Mỹ, Mỹ Hào, Văn Lâm cho 311 đại biểu.

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ: 50 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tập huấn. Các nữ ứng cử viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để có thể tự tin thành công trong việc ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Thông qua tập huấn đã hỗ trợ, khuyến khích, đồng thời giúp chị em sau khi trúng cử có thêm kiến thức, kỹ năng, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của người đại biểu.

Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa: Lớp tập huấn được tổ chức cho 70 nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, Hội LHPN các huyện, thị, thành phố cũng đã chủ động động phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cùng cấp tập huấn cho trên 1.000 nữ ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã.

Đỗ Thủy, Thanh Thúy, Khánh Hòa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video