Nâng cao năng lực xác định, phân tích giới cho cán bộ Hội

19/08/2022
Chiều 19/8, Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Tọa đàm khoa học “Nữ quyền – Giới và Phát triển bền vững” nhằm nâng cao nhận thức và cập nhật những thay đổi, phát triển của khái niệm giới, bình đẳng giới và nữ quyền cho cán bộ cơ quan TW Hội, phục vụ quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

Tọa đàm “Nữ quyền – Giới và Phát triển bền vững” là diễn đàn khoa học mở, kết hợp giữa lý thuyết và áp dụng lý thuyết về giới, về nữ quyền và phát triển bền vững trong thực tiễn công tác Hội.

Thực tế cho thấy, nữ quyền, giới và bình đẳng giới không còn là những khái niệm xa lạ, tuy nhiên nội hàm của mỗi khái niệm cũng như quá trình phát triển của khái niệm không phải ai cũng hiểu rõ, dẫn đến những khó khăn trong việc áp dụng khái niệm và sử dụng như công cụ làm việc hữu hiệu, nhất là với cán bộ Hội cấp TW. Chính vì vậy, mục tiêu buổi tọa đàm hướng tới là nhằm cung cấp, cập nhật, thảo luận về những thay đổi và sự phát triển của khái niệm giới, bình đẳng giới và nữ quyền.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu khai mạc diễn đàn

Phát biểu tại diễn đàn, ThS. Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan TW Hội chia sẻ: “Hội LHPN Việt Nam là tổ chức đại diện cho giới nữ. Chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035 khẳng định vai trò nòng cốt của Hội trong công tác phụ nữ và vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới “Chủ động vận động, kết nối, khởi xướng kiến tạo môi trường thúc đẩy bình đẳng giới và lồng ghép giới trong thể chế… một cách sắc bén, thuyết phục, hiệu quả góp phần tạo sự đồng thuận xã hội… Tham gia trách nhiệm, hiệu quả và chủ động đề xuất sáng kiến giải quyết các vấn đề phụ nữ, bình đẳng giới, thúc đẩy các nỗ lực quốc gia thực hiện mục tiêu phát triển bền vững khu vực và toàn cầu”.

Thời gian vừa qua, các cấp Hội LHPN Việt Nam tích cực tham gia   quản lý Nhà nước thông qua việc kiến nghị lồng ghép giới trong xây dựng luật pháp, chính sách đã được đánh giá cao  như: TW Hội thực hiện lồng ghép giới trong Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và bảo vệ thành công dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ”. Một số cán bộ Hội đã trở thành hoặc được coi là chuyên gia về giới và phụ nữ.

Diễn đàn là cơ hội giúp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam trong quá trình tham mưu phong trào, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội

Để cán bộ hiểu biết thấu đáo về nội hàm các khái niệm giới, bình đẳng giới và nữ quyền, giúp cán bộ có năng lực, trình độ để xác định vấn đề giới, phân tích giới một cách đầy đủ, chính xác cũng như áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ là yêu cầu quan trọng, cần được quan tâm.

Với mục tiêu đặt ra, tại chương trình tọa đàm, TS. Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã chia sẻ về sự phát triển của các khái niệm “Nữ quyền – Giới và Phát triển bền vững”; nội hàm các khái niệm; nguyên nhân của bất bình đẳng giới; điểm nhấn của các làn sóng nữ quyền; sự kết hợp giữa khái niệm và áp dụng khái niệm trong thực tiễn công tác Hội: xác định vấn đề giới tồn tại và đề xuất giải pháp xuất phát từ vị trí công việc cụ thể.

TS. Dương Kim Anh, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam chia sẻ về các khái niệm giới, bình đẳng giới và nữ quyền

Các đại biểu tham gia chương trình cũng thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều quan điểm liên quan đến khoảng cách giới, nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng giới, giải pháp góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong vấn đề chính trị, thúc đẩy sinh kế nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ…

Buổi tọa đàm đã mang lại nhiều thông tin, kiến thức bổ ích, cần thiết, giúp bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam trong quá trình tham mưu phong trào, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video