Nét mới của Hội LHPN tỉnh Sơn La trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp

11/02/2011
Để chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tiến tới Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, ngay sau tết Nguyên đán Tân Mão, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực để chào mừng Đại hội.

Điểm đổi mới trong công tác chỉ đạo Đại hội của Hội LHPN tỉnh Sơn La lần này là Hội đã tổ chức tập huấn kỹ về công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức Đại hội cho cán bộ chủ chốt của 11/11 huyện, thành Hội; Hướng dẫn cụ thể các cấp Hội về tổ chức lấy ý kiến của chị em từ cơ sở vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội các cấp; Tổ chức tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên trực tiếp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; Chỉ đạo chuẩn bị đề án nhân sự Ban chấp hành các cấp đảm bảo đúng quy định...

Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Đại hội phụ nữ cấp cơ sở sẽ tiến hành trong quý I và quý II/2011, thời gian không quá 1 ngày. Đại hội phụ nữ cấp huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc: trong quý II và quý III/2011, thời gian không quá 2 ngày. Đại hội phụ nữ cấp tỉnh: trong quý IV/2011, thời gian không quá 3 ngày.

Hiện, Hội LHPN cấp cơ sở trong toàn tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội của cấp mình ngay từ quý I/2011.

Nguyễn Thị Ngà
Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video