Nghĩa Hưng đẩy mạnh hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

19/05/2020
Những năm qua, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Nghĩa Hưng đã triển khai nhiều giải pháp hoạt động, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy trình độ, năng lực tham gia vào các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, thực hiện quyền bình đẳng trong gia đình và xã hội.
Lao động nữ làm việc tại cơ sở may Tuấn Hương, xã Nghĩa Minh.

Nhiều hội viên phụ nữ ở Nghĩa Hưng sau khi học các khóa đào tạo nghề ngắn hạn đã có việc làm, thu nhập ổn định. 

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình…; qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Công tác bình đẳng giới được lồng ghép trong các chương trình nhiệm vụ công tác chính trị, xã hội. Từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 8 hội thảo cho các đại biểu gồm lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, trưởng, phó Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, lãnh đạo trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở về giới và Luật Bình đẳng giới, vận động chính sách, phát huy vai trò của Hội Phụ nữ trong việc thúc đẩy phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý, xây dựng kế hoạch hành động tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào công tác lãnh đạo và ra quyết định tại các cấp địa phương; tổ chức 74 buổi thảo luận nhóm về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cho các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng thôn xóm và hội viên phụ nữ; tổ chức nhiều buổi trao đổi, chia sẻ kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em… Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phòng Nội vụ, các cấp uỷ trực thuộc luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện cán bộ nữ về chuyên môn và chính trị. Huyện ủy, UBND, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đúng các chính sách đối với cán bộ nữ, đồng thời cụ thể hoá các chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương theo hướng ưu tiên, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nữ thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ nữ được quan tâm đưa vào quy hoạch đảm bảo độ tuổi, quá trình công tác thực tiễn, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo quy định.

Đến nay, ở cấp huyện có 6 cán bộ nữ trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện (chiếm 14,63%, tăng 6,5% so với nhiệm kỳ trước), có 2 cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Huyện ủy, chiếm 15,4%; 8 đại biểu HĐND là nữ (chiếm 20%): 3 cán bộ nữ là lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chiếm tỷ lệ 15,7%; 2 đồng chí nữ là lãnh đạo cấp trưởng các đoàn thể, chiếm 30%; 3 đồng chí nữ cấp phó các đoàn thể, chiếm tỷ lệ 42,8%. Ở cấp xã, thị trấn, cán bộ lãnh đạo chính quyền có 4 đồng chí; cán bộ chủ chốt Mặt trận, đoàn thể cơ sở là nữ 39 đồng chí, chiếm 26%; 134 đại biểu HĐND các xã, thị trấn là nữ, chiếm tỷ lệ 21,1% (tăng 3% so với nhiệm kỳ 2011-2016). Các cán bộ nữ khi được giao đảm nhiệm các vị trí công tác đều vững về chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, năng động sáng tạo, phát huy được vai trò trách nhiệm, đảm bảo hiệu quả công tác. Các cán bộ nữ luôn có ý thức sắp xếp hài hoà công việc gia đình và công tác xã hội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, 100% cán bộ nữ đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, chị em được ưu tiên trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; được quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Từ năm 2016 đến nay, huyện triển khai và duy trì tốt nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ TYM, Quỹ Châu Á, nguồn vốn tiết kiệm với số tiền gần 300 tỷ đồng, giúp khoảng 8.000 lượt phụ nữ vay vốn; đến nay tổng số 21.489 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia gửi tiền tiết kiệm số dư đạt 11 tỷ 887 triệu đồng cho 685 phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trung tâm Dạy nghề công lập huyện mở 16 lớp đan lát thủ công cho 664 hội viên phụ nữ các xã, thị trấn và trên 400 hộ gia đình có nhu cầu tham gia học nghề để phát triển kinh tế gia đình. Toàn tỉnh hiện có trên 5.000 hộ tham gia làm nghề đan cói; thu nhập bình quân hàng tháng đạt 3-5 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, phụ nữ được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận với các dịch vụ y tế về giới; phụ nữ có thai được chăm sóc thai nghén theo quy định, được tư vấn chăm sóc sức khỏe… Hội Phụ nữ các xã, thị trấn thành lập nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình”, đến nay toàn huyện có 390 nhóm ở 292 chi hội với 12.597 thành viên tham gia. Với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, huyện Nghĩa Hưng đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác bình đẳng giới, vai trò, vị trí của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng được khẳng định. Trong 4 năm qua (2016-2020), đã có 762 tập thể và 1.181 cá nhân là nữ điển hình trên các lĩnh vực được biểu dương, khen thưởng; trong đó có 64 tập thể và 234 cá nhân vinh danh tại các hội nghị trong việc thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động làm theo lời Bác, hiệu quả như: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Nuôi lợn đất tiết kiệm”, “Quỹ vì Phụ nữ nghèo”, “Chi hội Phụ nữ tiết kiệm tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình”, “Chi hội 5 không 3 sạch, xây dựng nông thôn mới”…

Để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới, thời gian tới, huyện Nghĩa Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về bình đẳng giới, vai trò của phụ nữ trong cộng đồng. Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hỗ trợ phụ nữ học tập, có điều kiện, cơ hội được phát huy hết khả năng, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khẳng định được các giá trị của người phụ nữ hiện đại, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

baonamdinh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video