Người nghèo được vay tới 75 triệu đồng

03/10/2009
Chính sách hỗ trợ người nghèo của 61 huyện nghèo nhất nước đi xuất khẩu lao động đã được thông qua và đi vào thực hiện. Song vay bao nhiêu, vay đến mức nào thì vẫn còn tranh cãi. Vừa qua, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã có văn bản gửi Ngân hàng Chính sách Việt Nam về vấn đề trên.

Cụ thể, các mức cho người nghèo của 61 huyện vay để hỗ trợ cho việc đi xuất khẩu lao động được xác định theo khu vực: Đi lao động ở các nước thuộc Trung Đông được vay 45 triệu đồng; khu vực Bắc Phi được vay 40 triệu đồng; đi Đài Loan được vay 65 triệu đồng; đi Hàn Quốc được vay 25 triệu đồng; đi Ma Cao được vay từ 25 đến 45 triệu đồng; đi Malaysia và Brunei được vay 25 triệu đồng; đi Lào được vay 15 triệu và đi Nhật Bản được vay cao nhất là 75 triệu đồng. Với các mức vay trần được quy định như trên cùng với sự hộ trợ về thủ tục, chắc chắn người nghèo ở 61 huyện đủ tiêu chuẩn sẽ được đi xuất khẩu lao động. Cơ hội việc làm và có thu nhập cao để tích luỹ, để thay đổi cuộc sống đã rõ ràng hơn.

Theo ĐS & PL

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video