Nhiều tỉnh đạt tỷ lệ nữ ứng viên đại biểu Quốc hội từ 50% trở lên

27/04/2016
Tính đến hết ngày 17/4/2016, các tỉnh, thành đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 3, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, nhiều tỉnh “chốt” danh sách ứng cử viên có tỷ lệ nữ đạt từ 50% trở lên.

Nổi bật là tỉnh Phú Thọ, qua Hội nghị hiệp thương vòng 3, “chốt” danh sách chính thức 10 ứng cử viên ĐBQH, trong đó có 7 ứng cử viên nữ, chiếm 70% (chưa tính ứng cử viên ĐBQH do Trung ương phân bổ về tỉnh). Bà Nguyễn Quỳnh Thư Liễu, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, cho biết: Để đạt được kết quả này, trước tiên là có sự vào cuộc quyết liệt, đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành của tỉnh. Trong đó, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của TƯ Hội LHPNVN.Xác định rõ vai trò, trách nhiệm giới thiệu nhân sự nữ trên địa bàn đủ điều kiện để giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã tham mưu trực tiếp với Tỉnh ủy, Tiểu ban cán bộ nữ để giới thiệu các nữ ứng cử viên.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ đã có sự chuẩn bị từ sớm nguồn nhân sự nữ; tiến hành rà soát lực lượng nữ, chú ý tới những chị em có đủ tiêu chuẩn, chất lượng và lên danh sách cụ thể. Để đảm bảo số lượng và cơ cấu, Hội LHPN tỉnh tập trung vào chị em đang làm công tác quản lý, cán bộ có trình độ; chị em người dân tộc thiểu số…

Sau Hội nghị hiệp thương vòng 3, bà Liễu cho biết: Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tập trung chỉ đạo Hội LHPN các cấp trong tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện và xã). Trong tuần này, tỉnh Hội tổ chức 1 lớp tập huấn cho 53 ứng cử viên nữ HĐND cấp tỉnh; mỗi huyện có 2 lớp tập huấn. Nguồn giảng viên tại chỗ là những chị em có kinh nghiệm, đã tham gia cơ quan dân cử đứng lớp để chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng với các ứng cử viên lần đầu xây dựng chương trình hành động, chuẩn bị tốt kỹ năng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; có thêm tự tin và tạo được sự đồng thuận của cử tri.

Tính đến ngày 17/4, các cơ quan Trung ương, địa phương trong cả nước đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần 3. Theo thống kê sơ bộ của TTXVN, cả nước có 1.121 người được lập danh sách ứng cử viên ĐBQH khóa XIV. Tỷ lệ nữ được lập danh sách ứng viên ĐBQH nhiều tỉnh đạt từ 50% trở lên như: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Cà Mau…

Theo kế hoạch, sau Hội nghị hiệp thương lần 3, trước ngày 27/4/2016, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ công bố danh sách chính thức ứng cử viên. Cũng từ ngày công bố danh sách này, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên vận động bầu cử. Quá trình tiếp xúc, vận động bầu cử kết thúc trước 7 giờ ngày 21/5/2016 (kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24h).

Sau Hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQVN đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các địa phương và các tổ chức thành viên phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, góp phần làm cho nhân dân, cử tri hiểu đúng, đầy đủ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử (22/5/2016).

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai công tác giám sát cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và kế hoạch về giám sát đã ban hành. Đồng thời phối hợp với chính quyền và Ủy ban bầu cử cùng cấp chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết, đảm bảo dân chủ, đúng luật, tiết kiệm và an toàn trong ngày bầu cử.

Theo: PVH - Báo Phụ nữ Việt Nam (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video