Những bất cập còn tồn tại trong sinh hoạt câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình tinh Bắc Giang

03/05/2010
Sau gần 2 năm triển khai vận động, tuyên truyền, đến nay toàn tỉnh Bắc Giang đã có trên 300 câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình với hơn 600 hội viên.

Đây là một kết quả đáng mừng trên lĩnh vực công tác gia đình nói chung, công tác Phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng. Với số lượng câu lạc bộ và số hội viên như trên đã tạo thành một phong trào quần chúng sâu rộng ở tất cả các địa bàn cơ sở xây dựng gia đình theo các tiêu chí: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và hiện nay là thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới. Tuy nhiên, trong hoạt động của các câu lạc bộ gia đình, hiện nay bắt đầu bộc lộ một số bất cập rất cần sự quan tâm tháo gỡ giải quyết, đó là:

Chế độ đãi ngộ cho những người trong ban chủ nhiệm các câu lạc bộ rất hạn chế thậm chí có cơ sở hầu như không có chế độ gì. Đây là một thực tế hết sức khó khăn cho những chị em tham gia làm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hoặc thư ký câu lạc bộ. Đành rằng vào câu lạc bộ là một việc tự nguyện, không phụ cấp, không được hưởng một khoản tiền nào mà chủ yếu là được thông tin, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Đối với các hội viên thì khó khăn là không nhiều, nhưng đối với chị em trong Ban chủ nhiệm để tổ chức được một buổi sinh hoạt thường kỳ đạt yêu cầu, mục đích đề ra phải bỏ rất nhièu công sức chuẩn bị (xây dựng chương trình, kế hoạch, thu thập thông tin, tuyên truyền, vận động, điều hành, tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm…) như vậy họ phải bỏ công việc của gia đình để lo công việc của xã hội (ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng) trong khi đó lại không có một chút lợi ích nào để bù đắp. Lòng nhiệt tình, sự hăng hái, tinh thần trách nhiệm dù có cao đến đâu, nhưng nếu không được giải quyết thoả đáng thì chỉ được ở mức độ, giới hạn nhất định. Như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì các hoạt động câu lạc bộ gia đình. Bất cập này nếu để kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến những người trực tiếp chỉ đạo, điều hành câu lạc bộ. Đề nghị Lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cơ sở tạo một số kinh phí nhất định hỗ trợ cho các hoạt động và nhất là động viên chị em trong ban chủ nhiệm câu lạc bộ phấn khởi làm tốt nhiệm vụ được giao.

Một bất cập nữa thực tế đã xảy ra ở một số Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đó là sự thiếu thông cảm của người chồng với chị em trong tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ. Vấn đề này, người viết bài đã trực tiếp được tìm hiểu tại một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ thôn của huyện Lục Ngạn. Hôm đó là buổi sinh hoạt tối (theo thường kỳ) đoàn công tác của Phòng XDNSVH&GĐ được mời về dự đã chứng kiến sự lúng túng của chị dẫn chương trình thay chị Phó Chủ nhiệm trước đã làm tốt công việc này. Tìm hiểu trong các hội viên, chị em cho biết: Ngay trong buổi chiều, để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt tối, chị phó chủ nhiệm đã làm tất cả các việc nhà : chuẩn bị cơm tối, lợn gà, giặt rũ quần áo cho chồng, con…nhưng vừa dắt xe ra ngõ thì ông chồng đùng đùng lao tới, miệng nói, tay chỉ vào mặt chị: giờ này là giờ gì mà cô còn đi đâu? Không được phép? Bây giờ là lúc cô phải ở nhà phục vụ chồng con, chứ không phải là đi hú hí với mấy thằng trên xã…

Câu chuyện trên chỉ là một trong nhiều sự việc tương tự đã sảy ra đối với chị em là hội viên các câu lạc bộ gia đình. Về việc này, ngoài sự nỗ lực, thuyết phục của bản thân các chị đối với chồng con rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của Lãnh đạo chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Đây là việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của các hội viên, nếu phát hiện, giúp đỡ, động viên và giải thích kịp thời, sẽ tạo điều kiện cho chị em yên tâm tham gia hoạt động câu lạc bộ gia đình, đồng thời cũng giúp cho các ông chồng có cách nhìn nhận đúng đắn, tạo điều kiện cho vợ được tham gia các sinh hoạt cộng đồng.

Trên đây là hai sự việc bất cập còn đang xảy ra ở các câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình trong toàn tỉnh. Nhận thức được vấn đề này và quan tâm giải quyết là trách nhiệm của các cấp chỉ đạo, quản lý, các đoàn thể quần chúng ở cơ sở, có như vậy mới đảm bảo điều kiện duy trì hoạt động của các câu lạc bộ gia đình góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững trong tình hình hiện nay.

Theo vanhoabacgiang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video