Nữ công nhân, viên chức, lao động TP. Cần Thơ hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ hai giỏi”

04/02/2006
Năm 2005, TP. Cần Thơ có thêm 15 CLB Nữ công với 675 hội viên, đưa tổng số lên 132 CLB Nữ công, với 6.480 hội viên.

Các CLB Nữ công đã phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi” gắn với phong trào thi đua Phụ nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ viên chức lao động. Qua đó, có 21.075 nữ CNVC-LĐ đăng ký danh hiệu thi đua các cấp, tăng 213 chị so với năm 2004.

 

Ban Nữ công các cấp quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục về giới, thu hút 15.214 lượt chị tham gia; đồng thời, vận động nữ CNVC- LĐ đóng góp quỹ “Tiết kiệm vì nữ CNLĐ nghèo”, với tổng số nguồn quỹ trên 236 triệu đồng, giúp chị em làm kinh tế, mua sắm phương tiện cải thiện cuộc sống gia đình.

Theo báo Cần Thơ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video