Phải đánh được bài “Kết đoàn”

10/05/2007
Có một cán bộ cao cấp rất yêu thích văn học nghệ thuật. Trong một số năm, đồng chí ấy đã tập đánh đàn dương cầm vừa để giải trí xen kẽ những giờ lao động trí óc mệt nhọc vừa thưởng thức những âm thanh huyền diệu của cây đàn.

Một lần, Bác đến thăm và yêu cầu đồng chí dạo một bản nhạc tự chọn để Bác nghe. Ngồi vào bàn, đồng chí ấn phim và bài Chiến thắng Điện Biên hùng tráng vang lên. Dứt bản nhạc Bác hỏi:

- Chú có chơi các bài dân ca không?


Những phím đàn lại đưa Bác về vùng quan họ với bài Trống cơm, rồi Trẩy hội đêm rằm…


Nghe xong, Bác tiến lại gần đồng chí cán bộ hỏi:


- Chú có biết đánh bài Kết đoàn không? Bài Kết đoàn ai cũng biết. Nếu chưa đánh được bài ấy thì chưa giỏi.


Đồng chí cán bộ thú thật với Bác là chưa đánh được bài Kết đoàn,

 

Theo Nguyễn Hồng Nhung - Một số lời dạy và mẩu chuyện về Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video