Phát huy tài năng của phụ nữ qua các cuộc thi

07/01/2020
Thông qua phát động các cuộc thi, Hội LHPN tỉnh Bình Định và Phú Thọ nhằm phát huy tài năng của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nuôi dưỡng vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam
Hội LHPN tỉnh Bình Định trao giải Nhất cho các tác giả tham gia cuộc thi ý tưởng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội LHPN các cấp

- Hội LHPN tỉnh Bình Định: Trao giải Cuộc thi ý tưởng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội

Cuộc thi ý tưởng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019 được phát động nhằm thực hiện chương trình hành động khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” và cũng là một trong những hoạt động kêu gọi sự quan tâm của các ngành, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh nâng đóng góp ý tưởng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, khả thi cho công tác Hội và phong trào phụ nữ các cấp trong tỉnh, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. 140 tác phẩm dự thi rất đa dạng liên quan đến thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội... 07 ý tưởng có nội dung thiết thực, hiệu quả, gắn với việc chăm lo đến quyền lợi thiết thân của phụ nữ và nhiệm vụ của hệ thống tổ chức Hội cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đã được lựa chọn để trao giải.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền các ý tưởng đạt giải để các cấp Hội trong tỉnh tham khảo, nghiên cứu, vận dụng phù hợp với địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực với địa phương để cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân đóng góp những giải pháp, cách làm hay, ý tưởng sáng tạo phù hợp với thực tiễn công tác Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

- Hội Phụ nữ tỉnh Phú Thọ: Trao giải Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài “Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới”

Hướng tới Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ phối hợp với Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề: “Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới” với mục đích nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về Phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Đất Tổ nói riêng. Đồng thời, tuyên truyền tấm gương phụ nữ điển hình, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả ... trên mọi lĩnh vực hoạt động đời sống, sản xuất, những đóng góp to lớn của các tầng phụ nữ, trong đó có phụ nữ Đất Tổ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc thi đã nhận được 462 tác phẩm của 187 tác giả ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia: Phú Thọ, Quảng Trị, Yên Bái, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh… Kết quả, sau các vòng sơ khảo, chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 27 tác phẩm của 23 tác giả để trao giải.

Tại Lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 02 giải A cho tác phẩm thơ, ký; 03 giải B cho tác phẩm thơ, ảnh, ca khúc; 06 giải C cho tác phẩm ký, ảnh, thơ; 12 giải khuyến khích cho tác phẩm thơ, ảnh, ký, ca khúc

Cũng tại Lễ tổng kết, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động trong các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh, các văn nghệ sỹ và mọi người dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi sáng tác về đề tài phụ nữ và Hội LHPN Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.                             

BTC Bình Định, Vy Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video