Phát triển 238 tổ phụ nữ tự nguyện tiết kiệm

30/09/2007
Để các hội viên có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, cùng với hoạt động tuyên truyền để nâng cao trình độ năng lực cho phụ nữ, Hội LHPN thành phố Sơn Tây đã quan tâm chỉ đạo phát triển mô hình Tổ phụ nữ tự nguyện tiết kiệm (TNTK).

Đến nay toàn thành phố có 238 Tổ phụ nữ TNTK có 6.048 hội viên tham gia với tổng số tiền 2 tỷ 117 triệu đồng, và đã cho 3.176 lượt hội viên vay. Bên cạnh đó, các nguồn vốn vay cũng được các cơ sở Hội chủ động khai thác để hội viên mở rộng quy mô sản xuất.

Tổng số vốn hiện nay Hội LHPN thành phố đang quản lý hơn 15 tỷ đồng, trong đó vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội 9 tỷ 195 triệu đồng cho 2.189 hộ vay, vốn của Ngân hàng Nông nghiệp 6 tỷ 153 triệu đồng cho 814 hộ vay.

Bên cạnh việc giúp các hội viên vay các nguồn vốn, các cấp hội còn làm tốt phong trào "Giúp nhau không lấy lãi", phong trào "Tiết kiệm nghĩa tình" để tương trợ giúp đỡ nhau làm kinh tế, tăng thu nhập gia đình.

Hoài Thanh
báo Hà Tây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video