Phát triển vì sự tiến bộ của phụ nữ Hoà Bình

11/01/2009
Ngày 31/12/2008, UBND tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ - CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước và Sơ kết giữa nhiệm kỳ Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Hoà Bình giai đoạn 2006 - 2010. Đồng chí Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sau 5 năm thực hiện Nghị định 19/2003/NĐ - CP của Chính phủ, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã có những chuyển biến mới về nhận thức, quan điểm và xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo cho các cấp Hội Phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước, quan tâm tạo điều kiện cho các cấp Hội tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy hoạch, kế hoạch, thảo luận các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp giữa các cấp Hội Phụ nữ với các cơ quan quản lý Nhà nước là động lực thúc đẩy các cấp Hội phát huy tính năng động, sáng tạo trong triển khai lồng ghép các chương trình hoạt động, thể hiện sự dân chủ, bình đẳng, góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh.

 

Sơ kết giữa nhiệm kỳ Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ, 5 mục tiêu thực hiện giai đoạn 2006- 2008 đã đạt được những kết quả quan trọng.Quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm, địa vị kinh tế và đời sống chị em phụ nữ đang được cải thiện. Quyền bình đẳng của phụ nữu trong giáo dục và đào tạo, trình độ của phụ nữ được nâng cao về mọi mặt. Điều kiện chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ, trẻ em ngày càng tốt hơn. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội nâng lên; tăng số phụ nữ được giới thiệu và bầu tham gia lãnh đạo các cấp, các ngành. Năng lực hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ được tăng cuờng. Điểm nổi bật trong hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ là Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tập huấn chuyên đề liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới, góp phần nâng cao nhận thức về giới cho cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luậnviệc triển khai Nghị định 19/2003/NĐ - CP của Chính phủ, các chương trình hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ; thảo luận, đề ra phương hướng thực hiện Nghị định trong thời gian tới, gồm: Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và triển khai sâu rộng Nghị định đối với CBCCVC và hội viên phụ nữ nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cơ quan nhà Nước với cấp Hội Phụ nữ. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung, mục tiêu của Nghị định. Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để luân chuyển, đề bạt đội ngũ cán bộ nữ. Tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động giữa UBND và Hội Phụ nữ các cấp, duy trì, đẩy mạnh cơ chế phối hợp giữa Hội Phụ nữ với UBND các cấp và giữa Hội Phụ nữ với các Sở, ban, ngành liên quan. Tạo điều kiện về cơ sở, vật chất, kinh phí đảm bảo cho Hội Phụ nữ hoạt động có hiệu quả.

 

Giải pháp, kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2009 tập trung cho việc đảm bảo việc làm, đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo cho phụ nữ, tăng cường thực hiện chính sách đối với lao động nữ, tổ chức tốt các mô hình xoá mù chữ phù hợp với phụ nữ, tăng cường số lượng và chất lượng các dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ - Kế hoạch hoá gia đình cho phụ nữ; quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ, thực hiện lồng ghép giới trong chính sách phát triển nguồn nhân lực, tổ chức cán bộ và nền hành chính công. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, phát huy vài trò của các tổ chức trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái...

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Doãn Mậu Diệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp, ngành, nhất là của chị em phụ nữ trong tỉnh đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Để Nghị định 19/2003/NĐ - CP đi vào cuộc sống, Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2006 - 2010 có hiệu quả, cần tiếp tục quán triệt sâu rộng Nghị định và Kế hoạch nói trên với sự vào cuộc của cấp uỷ Đảng, chính quyền. Cần tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, quan niệm trong xã hội về vai trò của phụ nữ trong quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong triển khai và tạo điều kiện đảm bảo vai trò của phụ nữ trong tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện Nghị định 19 và Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ, tặng giấy khen cho 11 Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, 12 cá nhân thuộc Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp.

Bùi Minh
Báo Hoà Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video