Phong trào phụ nữ thị trấn Hàng Trạm

14/10/2021
Nhiệm kỳ qua, phong trào công tác Hội của phụ nữ thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình liên tục được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tặng 3 bằng khen, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình tặng 2 bằng khen
Hội viên phụ nữ Hàng Trạm hăng hái tham gia phong trào rèn luyện thể thao

Với sự đoàn kết, tập trung sức mạnh trí tuệ tập thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo, Hội LHPN thị trấn đã thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá, 11 nhóm chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm đều đạt và vượt.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính xã Yên Lạc (cũ) và thị trấn Hàng Trạm, hiện Hội LHPN thị trấn 17 chi hội, tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên là 2.505 người, trong đó tổng số hội viên là 2.135, đạt tỷ lệ thu hút 85,22%.

Một số kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ như: Chủ trì giám sát 02 cuộc, tham gia giám sát 23 cuộc; đóng góp ý kiến vào 22 văn bản dự thảo của cấp ủy, chính quyền và các ngành; Tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử Hội LHPN Việt Nam online, 149 bài dự thi tìm hiểu Di chúc của Bác Hồ với phụ nữ; thi Tìm hiểu Biển Đảo tổ quốc và 65 năm truyền thống hải quân và Hội thi Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do tỉnh, huyện phát động; xây dựng được 18 tủ sách báo Hội,...

Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tăng cường khai thác các nguồn vốn nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế... Duy trì và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể: Tổ liên kết sản xuất trồng bí đỏ và mướp đắng lấy hạt, tổ hợp tác rau sạch, rau an toàn; 02 tổ hợp tác chăn nuôi có 14 hộ gia đình phụ nữ tham gia, thu nhập bình quân 5.000.000đ đến 7.000.000đ/người/ tháng; cơ sở chế biến dầu lạc, dầu vừng Xuân Nhàn tại khu phố Lạc Vượng đã giải quyết việc làm cho 5 chị có thu nhập từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/tháng. Người. Các mô hình kinh tế được sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ.

Với những đóng góp đó trong 5 năm qua, Hội LHPN thị trấn Hàng Trạm liên tục được Hội LHPN huyện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được TW Hội LHPN Việt Nam tặng 3 bằng khen, Hội LHPN tỉnh tặng 2 bằng khen; cùng nhiều hình thức khen thưởng đối với các cá nhân xuất sắc khác.        

 

Ánh Tuyết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video