Phong trào thi đua phải thực sự là động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị

28/07/2020
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tại Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 3 trái ảnh sang) trao Bằng khen cho 5 tập thể xuất sắc được vinh danh tại Hội nghị

Sáng nay, 28/7/2020, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Tham dự Hội nghị có 150 đại biểu là lãnh đạo cơ quan TW Hội, lãnh đạo các ban/đơn vị cơ quan TW Hội và cá nhân tiêu biểu đại diện cho cán bộ công chức, người lao động toàn cơ quan.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của cơ quan TW Hội giai đoạn 2015-2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; biểu dương, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua của cơ quan và thực thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2015-2020

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của cơ quan TW Hội cho thấy, 5 năm qua, phong trào thi đua đã thể hiện rõ tính thiết thực, phù hợp, phát huy hiệu quả trên các mặt công tác của cơ quan, góp phần động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi ban, đơn vị cơ quan TW Hội là một tập thể đoàn kết, năng động hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dù ở cương vị nào cũng đều nỗ lực học tập rèn luyện, lao động sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi đoàn thể đều có phong trào, phần việc, công trình thi đua góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn  cơ quan thực hiện nhiệm vụ chính trị, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan.

Các đại biểu điển hình giao lưu tại hội nghị

Một số kết quả nổi bật trong 5 năm qua của TW Hội LHPN Việt Nam là: Đề xuất thành công việc đưa nội dung CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; tạo được cơ chế nguồn lực để triển khai các hoạt động trong các cấp Hội bằng các đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; được  Chính phủ tin tưởng phân công chủ trì xây dựng dự án 8 Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết của Phụ nữ và Trẻ em dân tộc thiểu số, vận động lồng ghép giới trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Lần đầu tiên TW Hội thành lập và duy trì được hoạt động Mạng lưới nữ lãnh đạo - Ủy viên BCH TW Hội khối bộ, ngành; đồng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) dưới góc độ giới cùng với Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; không ngừng cải tiến lề lối làm việc, chủ động trong tham mưu tăng tính kế hoạch, giảm hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể và cá nhân; sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Thường trực Đoàn Chủ tịch, sự vào cuộc mạnh mẽ của các tổ chức đoàn thể; sự công tâm, khách quan, đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương pháp bình xét thi đua của Hội đồng Thi đua - khen thưởng cơ quan. Chúc mừng, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào được vinh danh tại Hội nghị, Chủ tịch Hội khẳng định: “Trong thời gian qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả trong cơ quan trung ương Hội, từ đó khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tạo động lực cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan”.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị: các ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan hưởng ứng, tổ chức thực hiện thực chất, có hiệu quả để phong trào thi đua thực sự là động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị Hội trong thời gian tới. Chủ tịch cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa,góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó.

Tại Hội nghị, 5 tập thể và 33 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua, cuộc vận do cơ quan phát động và thực hiện công tác Hội đã được Đoàn Chủ tịch TW Hội tặng Bằng khen. Hội nghị cũng công bố danh sách đại biểu điển hình tiên tiến cơ quan TW Hội sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV Hội LHPN Việt Nam.

Trao Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý của của Nhà nước trao tặng tập thể, cá nhân cơ quan TW Hội giai đoạn 2015-2020:

- 10 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ,

- 02 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng B;

- 06 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba;

- 11 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba;

- 10 tập thể, 17 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- 05 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video