Phụ nữ Cao Phong: Tạo điều kiện cho trên 4.300 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế

01/04/2008
Cùng với việc đẩy mạnh phối hợp chuyển giao các tiến bộ KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên, Hội LHPN huyện Cao Phong (Hoà Bình) luôn tạo điều kiện giúp hội viên có vốn đầu tư cho sản xuất. Hội đã đứng lên nhận ủy thác, giải quyết cho trên 4.300 lượt hội viên vay vốn với số tiền gần 9, 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội viên phụ nữ toàn huyện đã giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình hội viên khó khăn được trên 9.000 công lao động, 45, 8 triệu đồng, 43 con lợn giống, 5.000 ngọn mía, 12.585 kg thóc không lấy lãi.

 

Các hoạt động này đã góp phần giảm số hộ hội viên nghèo trong huyện xuống còn 17%, trong đó riêng năm 2007 đã giúp đỡ cho 15 hộ hội viên nghèo thoát nghèo.

Minh Tuấn
Báo Hoà Bình

CÁC ĐỀ ÁN

Video