Phụ nữ Lâm Đồng phát huy truyền thống vẻ vang

21/10/2021
Trong dòng chảy 91 năm chặng đường phát triển của Hội LHPN Việt Nam, những năm qua, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, đoàn kết, tập hợp, vận động phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10)

Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của các đối tượng phụ nữ, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng khai thác các nguồn lực hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo với dư nợ 1.462.801 triệu đồng từ các kênh tín dụng chính sách, hàng năm đã giúp hàng trăm phụ nữ thoát nghèo, xây dựng các mô hình hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế, đặc biệt là các mô hình làm kinh tế trong phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp…

Cùng với hỗ trợ chị em phát triển kinh tế nâng cao vị thế trong gia đình, việc hỗ trợ kiến thức giúp chị em trong tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt cũng được các cấp Hội triển khai xây dựng nhiều mô hình hoạt động thiết thực; công tác phối hợp thực hiện chính sách an sinh xã hội cũng được các cấp Hội chú trọng, nhiều “Mái ấm tình thương” được vận động hỗ trợ, đã giúp phụ nữ nghèo có cuộc sống ổn định, yên tâm lao động sản xuất và tham gia các phong trào trên địa bàn.

Hiện nay, toàn tỉnh có 166.172 hội viên, lực lượng hội viên, phụ nữ tỉnh đã có nhiều chuyển biến nâng lên về chất, phần lớn chị em tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, yên tâm lao động sản xuất, có nhiều sáng tạo trong sản xuất và đời sống, chủ động thoát nghèo, một bộ phận phụ nữ tích cực tham gia khởi nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, viết tiếp những trang sử vàng của tổ chức Hội, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng không ngừng vận động phụ nữ các dân tộc trên địa bàn tỉnh phấn đấu học tập, rèn luyện, vươn lên tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn lần thứ XIII.  Hội LHPN tỉnh  đã phát động hội viên phụ nữ xây dựng công trình, phần việc chào mừng đại hội phụ nữ tỉnh và các cấp, đến nay đã hỗ trợ 450 triệu bằng những phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo.

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video