Phụ nữ Nghệ An với các phong trào thi đua yêu nước

29/04/2010
Hội LHPN Nghệ An vinh dự tự hào là tổ chức ra đời sớm so với phong trào phụ nữ cả nước, lại được tôi luyện trong Cao trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Hội và phong trào phụ nữ không ngừng phát triển, lớn mạnh và có nhiều đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp Cách mạng của quê hương. Trong công cuộc đổi mới đất nước, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ xứ Nghệ lại tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Các tầng lớp phụ nữ Nghệ An đã đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cần cù sáng tạo, vượt qua những khó khăn thách thức, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội phát động, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh.

Nhận thức sâu sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", trong những năm qua Hội LHPN đặc biệt coi trọng việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội. Hàng năm Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng với các tiêu chí thi đua cụ thể, tổ chức phát động phong trào và đăng ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở. Trong công tác tuyên truyền Hội chủ trương hướng về cơ sở, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ban, ngành ở các địa phương,quan tâm đầu tư chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình ở những vùng khó khăn, địa bàn có tính đặc thù; đồng thời chú trọng kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua tại cơ sở. Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, lấy tư tưởng Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm tiêu điểm để chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, vì vậy đã phát huy được tiềm năng, sức mạnh tổng hợp của quần chúng hội viên phụ nữ trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Với 51,2% dân số và chiếm 52% lực lượng lao động, các tầng lớp phụ nữ đã trực tiếp tham gia vào tất cả các lĩnh vực phát triển của xã hội. Phụ nữ nông thôn là lực lượng hùng hậu chiếm trên 50% lao động nông nghiệp. Những năm qua, chị em đã nhanh chóng tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất làm tăng năng suất chất lượng sản phẩm. Từ sự cần cù, sáng tạo của mình, chị em đã sản xuất ra nhiều nông sản, hải sản có giá trị để tiêu thụ trong và ngoài nước. Với việc thực hiện tốt phong trào “Phụ nữgiúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”, chị em đã vượt qua những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra, tích cực học tập, lao động sáng tạo, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa sản lượng lương thực đạt trên 1 triệu tấn, vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI đề ra. Phụ nữ tôn giáo và các dân tộc thiểu số đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, vươn lên giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc thiểu số đã và đang tích cực cùng gia đình thực hiện định canh định cư, nhận khoanh nuôi, bảo vệ rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giữ gìn VSMT, góp phần bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới. Phụ nữ tôn giáo đã phát huy tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, làm tròn bổn phận với đạo, với đời, "kính chúa yêu nước", "sống phúc âm trong lòng dân tộc", tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Nữ cán bộ CNVCLĐ ở nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng tất cả chị em đều có một điểm chung đó là gương mẫu, sáng tạo, tích cực hưởng ứng phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu", phong trào "Xây dựng cơ quan văn hoá". Phụ nữ lực lượng vũ trang đảm nhận công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau của quốc phòng, an ninh. Chị em đã và đang thực hiện tốt phong trào "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỉ cương sáng tạo vì ANTQ, xây dựng gia đình hạnh phúc" và phong trào "Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc". Trong điều kiện hoàn cảnh nào, chị em cũng nêu cao vai trò trách nhiệm của người chiến sỹ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, di dịch cư trái phép, tham nhũng và TNXH. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, lực lượng nữ doanh nghiệp và nữ tiểu thương tiếp tục có bước phát triển mới. Hiện nay toàn tỉnh có gần 400 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, chiếm 20% tổng số doanh nghiệp trong tỉnh. Ngoài ra còn có một bộ phận khá lớn chị em tham gia trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở quy mô nhỏ với vai trò là chủ trang trại, tổ hợp sản xuất, chủ cửa hàng, cửa hiệu. Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi với không ít khó khăn thách thức, trong đó có những khó khăn đặc thù của giới nữ nhưng chị em đã thể hiện bản lĩnh và sự năng động, sáng tạo, nhạy bén trong tổ chức sản xuất và kinh doanh, góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh.

Năm năm qua, phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" do TW Hội LHPN Việt Nam phát động được triển khai sâu rộng và đông đảo các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng.Kết quả toàn tỉnh có 13.936 cán bộ (đạt tỷ lệ 100%), 422.294 hội viên, phụ nữ (đạt tỷ lệ 95%), tham gia học tập và đăng kí thực hiện các danh hiệu của phong trào, trong đó 100% cán bộ, 70,2% hội viên, phụ nữ đạt các tiêu chuẩn của phong trào. Sự nỗ lực của các cấp Hội đã góp phần nâng tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2009 của tỉnh lên78%, làng, bản, khối phố văn hóa gần 45%.

Nét nổi bật là các cấp Hội đã bám sát định hướng của Hội cấp trên và tình hình thực tế để phát động nhiều phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực phù hợp với các địa phương nên có sức lan toả rộng rãi, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia như các Phong trào "Xây dựng tổ phụ nữ 4 không", Phong trào "Xây dựng công trình xanh sạch đẹp", "Đoạn đường an toàn xanh sạch đẹp", phong trào "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị", "Phong trào phòng chống tội phạm và TNXH từ gia đình", ở Thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thị xã Cửa Lò…Phong trào "Phụ nữ giúp nhau vượt nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng" ở Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp; Phong trào "Phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhau lúc khó khăn hoạn nạn" ở Yên Thành, Quỳ Châu…và nhiều phong trào khác nữa do các cấp Hội triển khai phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tại các cơ sở nhiều phong trào thi đua đã trở thành nề nếp và thực sự là mảnh đất tốt tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển và hoàn thiện chuẩn mực người phụ nữ Nghệ An thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Áo ấm tặng mẹ, áo lụa tặng bà" nhằm thực hiện tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Nhân đạo từ thiệnluôn được các cấp Hội coi trọng và thường xuyên quan tâm. Trong 5 năm qua cán bộ, hội viên phụ nữ đóng góp tiền, công, vật liệu, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ VNAH, xây dựng các công trình tình nghĩa trị giá 766.246.000đ. Trao 6.800 suất quà cho các cháu thiệt thòi có hoàn cảnh khó khăn số quà trị giá hơn 560 triệu đồng. Hoạt động của các cấp Hội đã góp phần nhân lên truyền thống tương thân tương ái, tình đoàn kết trong các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt là thông qua đó để huy động sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp phụ nữ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Có thể khẳng định rằng, 5 năm qua các tầng lớp phụ nữ Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, vượt qua những khó khăn thách thức của tình hình trong nước, quốc tế, phát huy tài năng, sức sáng tạo, trí thông minh, cùng với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị tinh hoa văn hoá tốt đẹp của con người và quê hương xứ Nghệ. Những thành tích của phong trào phụ nữ Nghệ An đã được ghi nhận, khẳng định, tôn vinh thể hiện qua các danh hiệu thi đua cao quý mà Đảng, Nhà nước, Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh và các Bộ ngành TW trao tặng cho nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ trong 5 năm qua. Đặc biệt Huân Chương Độc lập Hạng Nhất mà Nhà nước tặng thưởng cho cán bộ, hội viên phụ nữ Nghệ An là niềm động viên cổ vũ lớn đối với các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh trên bước đường đổi mới và hội nhập.

Lê Thị Tám
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video