Phụ nữ Thái Bình hưởng ứng cuộc thi viết về bầu cử

17/05/2016
Cuộc thi tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh Thái Bình từ ngày 18/4/2016 đến ngày 05/5/2016 nhằm giúp nhân dân nhận thức sâu sắc và ý thức trách nhiệm đối với sự kiện có ý nghĩa quan trọng của đất nước.

Hưởng ứng cuộc thi, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã triển khai đến các cấp Hội trong toàn tỉnh. Hội LHPN 286 xã, phường, thị trấn, các đơn vị thông qua sinh hoạt hội viên và đài truyền thanh cơ sở đã tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cuộc thi và vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng tham gia viết bài thi.

Đến hết ngày 07/5/2016, Hội LHPN tỉnh đã thu được 22.798 bài thi của cán bộ, hội viên phụ nữ trong đó: Hội LHPN Thành phố có số bài thi là 2.285 bài (đạt 343% so chỉ tiêu được giao), huyện Quỳnh Phụ 3.728 bài (đạt 280% chỉ tiêu), huyện Hưng Hà 1.427 bài (đạt 185% chỉ tiêu); Hội phụ nữ Công an tỉnh có 100% hội viên tham gia viết bài dự thi đạt chất lượng cao. Có nhiều bài thi viết rất công phu, dày hàng trăm trang tìm hiểu sâu sắc về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, sưu tầm tranh ảnh về các cuộc bầu cử Quốc Hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các nhiệm kỳ như bài dự thicủa đồng chí Trần Thị Oanh, Nguyễn Thị Bích Đào, Lê Thị Hương - Hội phụ nữ Công an tỉnh; chị Trần Thị Yến hội viên phụ nữ xã An Quý- Quỳnh Phụ, chị Nguyễn Thị Lưu hội viên phụ nữ xã Liên Giang- Đông Hưng…

Ngày 12/5/2016, Ban Tổ chức cuộc thi đã họp và xét Giải thưởng: Giải Nhất tập thể: cho Cán bộ, hội viên Hội LHPN Thành phố Thái Bình; Đồng Giải Nhì cho Cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ và Hội phụ nữ Công an tỉnh. Giải Ba cho Cán bộ, hội viên Hội LHPN huyện Hưng Hà. Chị Trần Thị Oanh- Hội viên phụ nữ Phòng Hậu cần Kỹ thuật Công an tỉnh đã giành giải Nhất cá nhân, giải Nhì là chị Nguyễn Thị Bích Đào - Hội viên phụ nữ Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ II Công an tỉnh; đồng Giải Ba cho Chị Trần Thị Yến- hội viên phụ nữ xã An Quý- Quỳnh Phụ và chị Nguyễn Thị Lưu hội viên phụ nữ xã Liên Giang- Đông Hưng.

Cuộc thi tìm hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã có hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền. Đặc biệt cách thức triển khai ngắn gọn, phù hợp với từng đối tượng đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tạo được sự lan tỏa, cổ vũ, động viên cử tri tích cực tìm hiểu và tham gia có trách nhiệm để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; để cuộc bầu cử thực sự trở thành đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng, là ngày hội của toàn dân.

Phạm Thị Minh Hòa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video