Phụ nữ tham gia cải thiện cấp nước và vệ sinh môi trường vì sự nghiệp tăng trưởng và xoá đói, giảm nghèo

21/10/2004
Trong tiến trình thực hiện bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu trong đó có sự đóng góp lớn lao của phụ nữ Việt Nam. Từ Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Môi trường và Phát triển bền vững tại Rio-de Janerio 1992 tại Braxin đến nay, vai trò và vị thế của phụ nữ Việt Nam trong bảo vệ môi trường được thừa nhận và ngày càng nâng cao.

Phụ nữ Việt Nam đã phát huy truyền thống tốt đẹp: Cần cù, đảm đang và năng lực, sáng tạo, tham gia một cách bình đẳng vào sự nghiệp bảo vệ môi trường và xoá đói, giảm nghèo.


Nước và vệ sinh là hai bộ phận cơ bản của Môi trường. Trong lĩnh vực cấp nước và sệ sinh môi trường, phụ nữ đóng vai trò quan trọng.


Phụ nữ là người dự trữ, quản lý và giữ gìn nguồn nước, sử dụng và bảo quản công trình vệ sinh gia đình, chăm sóc bảo vệ môi trường sống xung quanh. Vì vậy sự tham gia của phụ nữ đã trở thành phương châm hành động và yêu cầu bắt buộc của các chương trình, dự án cấp nước và vệ sinh môi trường.


Cùng với sự tăng trưởngkinh tế, môi trường đô thị, khu công nghiệp tập trung và một số vùng nông thôn bị ô nhiễm ngày càng nặng. Thiếu nước sạch, vệ sinh kém và các bệnh tật thường xuyên xảy ra đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế- xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân trong đó có phụ nữ và trẻ em.


Nước sạch, vệ sinh môi trường không những là điều kiện nâng cao sức khoẻ, cải thiện điều kiện sống, góp phần xoá đói, giảm nghèo mà còn là
nhân tố đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế cũng như thay đổi bộ mặt của đất nước. Một lần nữa sự tham gia tích cực của phụ nữ sẽ là đóng góp lớn cho quá trình thực thi chiến lược Quốc gia về Cấp nước và vệ sinh môi trường Nông thôn với mục tiêu đến năm 2010 có khoảng 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch và khoảng 70% gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.


Để góp phần cùng nhân dân cả nước tham gia vào việc cải thiện cấp nước và vệ sinh môi trường vì sự nghiệp tăng trưởng và xoá đói, giảm nghèo, đồng thời hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh Môi trường từ ngày 29/4- 6/5/2004 và ngày Môi trường Thế giới 5/6/2004 các cấp hội phụ nữ cả nước sẽ tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau:

  1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về lợi ích của nước sạch, vệ sinh đối với sức khoẻ và đời sống đến tất cả hội viên, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, biên giới để nâng cao nhận thức dần dần giúp chị em có một nếp sinh hoạt văn minh hơn.
  2. Các cấp Hội ký kết hợp đồng với Trung tâm nước và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, sở Khoa học, Công nghệ và môi trường, Công ty Môi trường đô thị tổ chức tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ hội cơ sở, các tuyên truyền viên về mục tiêu, nội dung, các giải pháp bảo vệ môi trường và xây dựng kế hoạch hành động cùng phối hợp các nguồn lực giải quyết vấn đề cấp bách của địa phương.
  3. Tham gia tích cực và hiệu quả Tháng hành động bảo vệ Môi trường bắt đầu từ Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh Môi trường 29/4- 6/5 đến ngày Môi trường thế giới 5/6 và duy trì cho đến chiến dịch làm sạch môi trường thế giới vào tháng 9/2004 tạo nên một phong trào chăm sóc, bảo vệ môi trường thường xuyên, trở thành nếp sống, nét văn hoá, phẩm chất của mỗi người phụ nữ Việt Nam.
  4. Khai thác các nguồn lực xây dựng mô hình do cộng đồng, phụ nữ quản lý như: Làng Xanh- Sạch- Đẹp, bếp cải tiến, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, xây dựng và sử dựng nhà vệ sinh tự hoại, tổ tự quản thu gom rác thải... để ngày càng có nhiều mô hình bảo vệ môi trường bằng chính sức mạnh của cộng đồng.
  5. Thực hiện hiệu quả các chương trình dự án cấp nước, vệ sinh do các tổ chức quốc tế tài trợ, coi đây là những điểm trình diễn để áp dụng cũng như nhân rộng các hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Với những thành công trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo, với đội ngũ cán bộ được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản về truyền thông vận động nước sạch, bảo vệ tài nguyên môi trường, Hội LHPN các cấp cần phối hợp chặt chẽ nhiều hơn với các ban, ngành liên quan thực hiện tốt chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch vệ sinh Môi trường Nông thôn cũng như công tác bảo vệ môi trường của địa phương.

Nguyễn Phương Minh - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam,Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video