Phụ nữ Thanh Hóa năng động, tự tin trong thời kỳ đổi mới

13/03/2007
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng, họ vừa là những chiến sĩ kiên cường chống giặc ngoại xâm, người lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, người giữ gìn, bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vừa là những người mẹ, người vợ, người chị dịu hiền, đảm đang, trung hậu sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc.

    Kế thừa những phẩm chất tốt đẹp, những năm qua, với phương châm hướng về cơ sở, hội đã chỉ đạo các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, truyền thống yêu nước, phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam, khắc phục mọi khó khăn thử thách, đoàn kết đưa phong trào phụ nữ tỉnh Thanh ngày một phát triển. Thực tiễn từ phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều những nhân tố mới, những tấm gương điển hình tiên tiến trong các tầng lớp phụ nữ. Nhiều chị đã được Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý như: Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh, Nhà giáo Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú, Nghệ sĩ Ưu tú... Phong trào phụ nữ  tỉnh Thanh Hóa đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì và nhiều bằng khen, giấy khen của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của tỉnh. Hoạt động của hội ngày càng được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt hội. Các cấp hội đã tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả 6 chương trình công tác trọng tâm do Trung ương Hội đề ra. Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực trình độ mọi mặt cho phụ nữ nhằm khơi dậy và phát huy những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hình thức như: huy động các nguồn vốn tại chỗ, ký kết với ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, ký ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội, nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tranh thủ các nguồn vốn quốc tế... tạo điều kiện cho phụ nữ vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, số vốn do các cấp hội quản lý và điều hành là 997.247.000.000 đồng giúp cho 248.436 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế, ổn định đời sống giúp chị em xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực hiện tốt công tác dân số - KHHGĐ và vận động chị em phụ nữ tham gia ký cam kết thực hiện gia đình không có tội phạm và mắc các TNXH, xây dựng củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

      Phát huy truyền thống phụ nữ tỉnh Thanh, trong thời kỳ đổi mới, chị em phụ nữ luôn sát cánh bên nhau tích cực tham gia vào các hoạt động kinh tế - xã hội, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của quê hương, đất nước. Trong những năm qua, quán triệt nghị quyết của Tỉnh ủy và chủ trương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức hướng dẫn và vận động phụ nữ tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh. Phụ nữ Thanh Hóa đã phát huy truyền thống tốt đẹp, năng động, sáng tạo nỗ lực phấn đấu vươn lên đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước. Bước vào thời kỳ hội nhập mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đều nỗ lực, tích cực học tập, lao động sáng tạo để bắt kịp xu thế của thời đại. Hội LHPN tỉnh đặc biệt quan tâm và tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.

     Trong những năm qua, hàng ngàn lượt phụ nữ được tiếp cận thông tin, có kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong khối công nhân, viên chức và lao động, chị em có nhiều cố gắng vừa nỗ lực sản xuất vừa tích cực tham gia học tập hoàn thiện nâng cao về chuyên môn, kiến thức quản lý tin học, ngoại ngữ. Hàng năm cả tỉnh có từ 200 đến 400 cán bộ, công chức nữ tham gia học trung cấp, cao cấp lý luận, quản lý Nhà nước; gần 150 chị đang theo học thạc sĩ, tiến sĩ; nhiều chị phấn đấu có 2 bằng đại học chuyên môn và cử nhân, cao cấp lý luận chính trị, có khoảng trên 30% cán bộ, công chức nữ tham gia các lớp đào tạo tin học, ngoại ngữ, quản lý hàng năm. Đến nay, cả tỉnh có 9 nữ tiến sĩ, trên 150 nữ thạc sĩ, gần 20.000 nữ có trình độ cao đẳng, đại học. Chị em phụ nữ các dân tộc trong tỉnh luôn suy nghĩ, tìm tòi cái mới, cái hợp lý, cái tốt để ứng dụng vào quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, lao động nghệ thuật, công tác và học tập.

     Trong phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” chị em luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua bảo đảm ngày công, sản xuất giỏi, tích cực nghiên cứu, cải tiến quy trình công nghệ, tăng năng suất và chất lượng, góp phần tạo ra các sản phẩm đạt hiệu quả kinh tế cao. Ở lực lượng quản lý, kinh doanh, chị em đã năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, điều hành sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, các cấp hội đã phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức nhiều hoạt động khai thác các nguồn vốn trong nước và quốc tế, tập huấn nâng cao năng lực quản lý kinh doanh cho các doanh nhân nữ phát triển mở rộng ngành nghề kinh doanh đạt hiệu quả. Hội đã chỉ đạo thành lập được 4 CLB nữ doanh nhân ở cấp huyện (TP Thanh Hóa, Đông Sơn, Nga Sơn, thị xã Sầm Sơn) tập hợp được hơn 200 chị em tham gia tập huấn, sinh hoạt... giúp chị em có điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm liên doanh, liên kết, tiếp thị sản phẩm, mở rộng thị trường sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, giúp chị em có thêm kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con tốt. Năm 2005, Hội LHPN tỉnh đã bảo trợ và ra mắt Hiệp hội  Doanh nhân nữ tỉnh Thanh Hóa, tổ chức Đại hội Hiệp hội Doanh nhân lần thứ nhất. Hiện nay, hiệp hội đã có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, cùng hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh cũng như trong đời sống, là cầu nối giữa doanh nghiệp và Nhà nước, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, là nơi phản ánh tâm tư của doanh nghiệp nữ, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đội ngũ nữ doanh nhân trong tỉnh. Cùng với các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nữ nói riêng ngày càng phát triển. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 300 doanh nghiệp, công ty do nữ làm chủ. Chị em đã năng động, sáng tạo bám sát thị trường, đổi mới phương thức kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu theo hướng đa nghề, nhạy bén trong việc chuyển đổi mặt hàng, thích ứng kịp thời với sự biến động của thị trường, sản xuất sản phẩm có chất lượng, có vị trí trên thị trường. Sự đóng góp của đội ngũ nữ doanh nhân trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh không chỉ mang lại giá trị sản phẩm hàng hóa, hiệu quả kinh tế cho quê hương, đất nước mà còn có ý nghĩa quan trọng khẳng định vị thế của phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Phụ nữ xứ Thanh đã có nhiều tiến bộ, vị thế ngày càng được nâng cao. Nhiều chị đã trở thành những điển hình tiên tiến được đi báo cáo kinh nghiệm tại các hội nghị của Trung ương, của tỉnh, nhiều chị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Điển hình như chị Lương Thị Lài, Giám đốc Công ty TNHH Minh Quang có trên 50 lao động với mức lương bình quân 1,2 triệu đồng/người/tháng... Không chỉ kinh doanh giỏi chị còn luôn tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp chị em hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo việc làm cho nữ tù nhân ở Trại 5... Chị Trịnh Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Ăn uống Dạ Lan được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Công ty Dạ Lan có doanh thu mỗi năm từ 14 đến 15 tỷ đồng. Năm 2005, chị được bình chọn là một trong 21 nữ doanh nhân tiêu biểu trong toàn quốc được nhận danh hiệu Bông hồng Vàng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Chị Trần Thị Mơ, Phó Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Hoàng Long (xã Đông Tân, huyện Đông Sơn) được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân nữ Việt Nam trao tặng giải Bông hồng Vàng, năm 2006. Chị Trịnh Thị Ngọc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp điện Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

     Với truyền thống tốt đẹp của phụ nữ xứ Thanh, con cháu bà Triệu anh hùng, sự nỗ lực phấn đấu, tiềm năng sức sáng tạo của chị em phụ nữ, các chị sẽ tiếp tục thành công trên con đường phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh nhà, góp phần thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Mai Thị Xường
Báo Thanh Hoá.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video