Phụ nữ Việt Nam tham gia Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

03/09/2015
Trong lực lượng tham gia Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945/19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2015) được long trọng tổ chức tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khối Phụ nữ đã được xướng lên với những giá trị lịch sử, truyền thống quý báu; những đóng góp to lớn, tự hào vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Theo đó, suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, từ huyền thoại Mẹ Âu cơ, lịch sử thời Hai Bà Trưng, Bà Triệu đến thời đại Hồ Chí Minh, phụ nữ Việt Nam luôn tỏa sáng tinh thần kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Phụ nữ Việt Nam luôn là niềm tự hào của dân tộc. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước, có hàng vạn phụ nữ dũng cảm “đòn gánh đánh càn, tầm vông diệt giặc”; hàng triệu phụ nữ ba đảm đang giỏi việc nước, đảm việc nhà hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh. Tổ quốc luôn ghi công và vinh danh các Mẹ VNAH, những người mẹ, người chị, người vợ đã tự nguyện hy sinh vì nền độc lập dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước, phụ nữ Việt Nam đang ra sức thi đua đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, không ngừng vươn tới những đỉnh cao mới, tiếp tục khẳng định vị trí vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp, gia đình ấm no, hạnh phúc.

Trong các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành lần này, ở lực lượng nào cũng xuất hiện những bóng hồng rực rỡ với gương mặt, ánh mắt, nụ cười tỏa sáng toát lên niềm phấn khởi, lạc quan; thể hiện niềm tin vững chắc vào tương lai của đất nước, tinh thần quyết tâm đoàn kết một lòng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng xây dựng thành công nước Cộng hòa XHCN Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

 Ảnh minh họa


Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video