Phụ nữ vừa là chủ thể, vừa là động lực trong xây dựng nông thôn mới

11/01/2018
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, tham gia quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu... Đó là mục tiêu hướng tới của Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2018-2020.

Lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội chiều 10/01/2018 có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà.

Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội LHPN Việt Nam giai đoạnh 2018-2020 tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, hai ngành sẽ chú trọng công tác truyền thông, biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu do phụ nữ quản lý gắn với cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều, phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, văn hóa, an ninh trật tự nông thôn

Hỗ trợ cấp xã và thôn, bản xây dựng các mô hình vận động phụ nữ tham gia hoạt động bảo vệ môi trường (thành lập tổ dịch vụ thu gom, xử lý rác, hoạt động dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, cải tạo vườn tạp, chăn nuôi tại các khu tập trung xa khu dân cư…), hoạt động văn hóa (câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội làng quê, lễ hội nông sản…), hoạt động bảo vệ an ninh trật tự khu dân cư (đoàn kết tình làng nghĩa xóm, bài trừ tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu…)

Vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế gắn với sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; tạo điều kiện để phụ nữ tham gia đào tạo nghề và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nâng cao năng lực quản lý điều hành kinh doanh cho phụ nữ; tham gia phát triển kinh tế hộ, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sản xuất theo chuỗi giá trị. Xây dựng điểm các mô hình HTX, trang trại trong lĩnh vực nông nghiệp có quy mô lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ theo hướng liên kết, sản xuất an toàn; Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ ứng phó với biến đổi khí hậu...

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã đề ra chỉ tiêu “ hàng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch của Hội đã được đưa vào nội dung thực hiện trong Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, các cấp Hội cũng đã chính thức chọn là năm vận động phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp...

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại lễ ký kết


Đánh giá chương trình phối hợp giữa hai ngành rất phù hợp, mang lại những quyền lợi sát thực, đáp ứng sự mong đợi của phụ nữ, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, theo khảo sát của Hội, phụ nữ nói chung, đặc biệt là chị em ở vùng nông thôn nói riêng rất mong muốn được tham gia phát triển kinh tế gắn bó với đời sống và gia đình của họ. Tuy nhiên hiện nay, một số phụ nữ vẫn phải di cư lao động, đi làm ăn xa gửi con lại cho ông bà ở quê dẫn đến nhiều hệ lụy... Chính vì vậy, Chủ tịch Hội hy vọng thông qua Chương trình phối hợp sẽ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn bó với ổn định đời sống gia đình, không phải di cư; hỗ trợ phụ nữ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp sạch; vận động chị em tham gia mô hình HTX quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị, an toàn vệ sinh thực phẩm, liên kết với đào tạo nghề và chuyển giao KHKT trong các làng nghề, trang trại. Đặc biệt khuyến khích hội viên, phụ nữ tích cực tham gia chương trình mỗi làng một sản phẩm trên cơ sở quy hoạch các sản phẩm chủ lực theo vùng miền.

Đồng tình với quan điểm của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, chương trình ký kết giữa hai ngành cần xoay quanh, bám sát, cụ thể hóa, làm sâu sắc hai nhóm nội dung lớn quan trọng là Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

 Ảnh minh họa
 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại lễ ký kết

Bộ trưởng đánh giá cao vai trò to lớn của phụ nữ trong việc góp phần cùng cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những hoạt động cụ thể thông qua Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch và các chương trình chuyên đề khác. Bên cạnh đó, phụ nữ cũng rất chủ động vào cuộc mạnh mẽ, ấn tượng trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Khẳng định phụ nữ vừa là chủ nhân, vừa là người tạo động lực, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thành công hai chương trình trụ cột nói trên, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Hội LHPN Việt Nam cụ thể hóa chương trình phối hợp bằng mộtkế hoạch hành động chi tiết; đồng thời việc triển khai phải sâu sắc, rõ nét cả về hình thức tuyên truyền, phương thức thực hiện từ cấp trung ương đến địa phương gắn với giám sát, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, biểu dương, nhân rộng điển hình...

 Ảnh minh họa

 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tặng tranh lưu niệm cho Hội LHPN Việt Nam

 

 Ảnh minh họa

 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ hai ngành

VH

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video