Phú Xuyên (Hà Nội): Nỗ lực tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy

25/09/2015
Vừa qua, Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên (Hà Nội) khóa XXIV nhiệm kỳ 2015-202 đã bầu ra 43 đồng chí tham gia cấp ủy, trong đó có 7 đồng chí là nữ (chiếm 16,27%, bằng với nhiệm kỳ trước). Theo báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo Đại hội tại 59 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, đã có 97/529 cấp ủy viên là nữ được bầu, chiếm 18,35% (tăng 0,11% so với nhiệm kỳ trước), vượt 3,35% so với yêu cầu.

Như vậy, các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện đã thực hiện tốt yêu cầu “phấn đấu đạt tỉ lệ cấp ủy viên nữ không dưới 15%” được nêu trong Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị “Về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng” và thực hiện tốt Chỉ thị của Huyện ủy Phú Xuyên “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”.

Trong suốt nhiệm kì vừa qua, Hội LHPN huyện Phú Xuyên đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhất là Ban Tổ chức cấp ủy của huyện để theo dõi, kịp thời phát hiện, đề xuất với cấp ủy những phụ nữ đủ tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ nữ dồi dào tham gia cấp ủy. Ngoài ra, Hội LHPN huyện cũng tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục để bản thân phụ nữ nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của mình trong xã hội. Hội LHPN huyện đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước nhằm khơi dậy và phát huy tiềm năng to lớn của các tầng lớp phụ nữ; vận động phụ nữ tích cực tự học, tự rèn luyện để nâng cao năng lực trình độ, kỹ năng nghề nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện cũng chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện xây dựng Chương trình phối hợp tăng tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tập trung vào một số nội dung: Tham mưu với các cấp ủy Đảng, nhất là Bí thư cấp ủy trong việc đảm bảo tỷ lệ nữ cấp ủy, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ủy theo quy định, tham mưu về khu vực bầu cử, danh sách bầu cử… đảm bảo bình đẳng giới.

Theo chị Trương Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Xuyên, bên cạnh giải pháp đối với các cấp Hội, bản thân chị em phụ nữ cũng cần nỗ lực tự học tập nâng cao trình độ, năng lực, rèn luyện phẩm chất, đạo đức… để đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Các nữ cử viên đại biểu HĐND các cấp quan tâm nắm bắt thông tin thời sự, tình hình kinh tế xã hội chung của địa phương nơi mình ứng cử, rèn luyện kỹ năng, phương pháp lãnh đạo và văn hóa ứng xử, kỹ năng viết, trình bày chương trình hành động để xây dựng hình ảnh tốt đẹp, tạo ấn tượng tốt với cử tri.

Theo bà Phạm Hải Hoa, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV là một kỳ đại hội thành công, được thể hiện từ khâu chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt. Công tác chuẩn bị đại hội ở cơ sở được thực hiện chu đáo, tổ chức đúng theo hướng dẫn, đảm bảo dân chủ và công khai. Sự nỗ lực của các ban, ngành trong việc nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy là rất đáng ghi nhận.

Theo: Thuần Việt, Báo PNVN (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video