Phú Yên hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

04/10/2021
Sáng ngày 01/10/2021, hai đơn vị cuối cùng của tỉnh Phú Yên là Hội LHPN huyện Phú Hòa và Hội LHPN Thị xã Đông Hòa tổ chức thành công Đại biểu phụ nữ cấp huyện, như vậy, 9/9 Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị trực thuộc tỉnh Phú Yên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021- 2026.
Thường trực Huyện ủy Đồng Xuân tặng bức trướng tại Đại hội ĐBPN huyện Đồng Xuân nhiệm kỳ 2021 – 2026

Diễn ra vào thời điểm Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang tập trung cao độ thực hiện mục tiêu kép Vừa chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, các Đại hội được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng tiến độ, quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo quy định. Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Ban Chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVII; tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh và dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi, bổ sung, Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN 9/9 huyện, thành phố, thị xã và đơn vị trực thuộc đã bám sát Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả. Với phương châm “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu cho hoạt động Hội”, Hội LHPN các huyện, thị, thành Hội và đơn vị trực thuộc đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội góp phần thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, hỗ trợ và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trong đó tập trung các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hành, giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… được đông đảo hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Công tác nhân sự tại các Đại hội đảm bảo đúng quy trình, quy định. Kết quả, đã bầu 196 chị tham gia ủy viên BCH, 56 ủy viên BTV nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kế hoạch, Hội LHPN tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến tổ chức vào ngày cuối tháng 10/2021.

Thu Huyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video