Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tới cán bộ, hội viên, phụ nữ

11/03/2021
Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 280 Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách Hội LHPN các huyện, thành phố, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh và đại diện hội viên, phụ nữ.
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tới cán bộ, hội viên, phụ nữ

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung vào quan điểm, các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 – 2025 và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020-2025, xây dựng hệ thống chính trị đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh khá vào năm 2025.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết, cán bộ Hội có nhiệm vụ nghiên cứu để cụ thể hóa vào các phong trào thi đua, cuộc vận động “Phụ nữ Lâm Đồng tự trọng rèn đức, tự tin luyện tài, trung hậu đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc” và chương trình công tác trọng tâm của các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Xây dựng chương trình hành động gắn với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, xác định vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời, sau khi được quán triệt, mỗi cán bộ, hội viên trở thành tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ tại địa phương, đơn vị phát huy truyền thống yêu nước, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong các kỳ sinh hoạt tại chi, tổ phụ nữ, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phụ nữ khởi nghiệp, chú trọng thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Lâm Đồng đã đề ra.

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video