Quảng Ngãi: Phụ nữ đồng bằng hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sản xuất

04/04/2005
&npb

Thực hiện “Chương trình phụ nữ đồng bằng hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số sản xuất, nâng cao đời sống”, phụ nữ các huyện, thị xã đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi đã vận động quyên góp được gần 120 triệu đồng và 6 tấn thóc giống tặng phụ nữ ở các huyện miền núi phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn.

Đồng thời các cấp Hội còn ủng hộ 77 con lợn giống
Móng Cái, mỗi con có trọng lượng từ 8-10 kg, cho nhiều hộ phụ nữ nghèo dân tộc Kor, Hre, Kđong ở các huyện Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây và Trà Bồng. Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi cũng phối hợp với Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 40 con bò cái giống cho 40 hộ phụ nữ dân tộc Kor ở huyện Tây Trà. Ngoài ra, một số hộ phụ nữ nghèo ở các xã trong huyện còn được Ban Dân tộc hỗ trợ 40 triệu đồng để mua các loại cây giống như: quế, keo lai, gió bầu... để trồng theo mô hình ruộng vườn bậc thang có nhiều tầng sinh thái.

Hội LHPN tỉnh Quảng Ngãi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video