Quảng Ninh sơ kết 3 năm thực hiện uỷ thác cho vay vốn hộ nghèo

22/01/2007
Ngày 16/1/2007, Ban Thường vụ Hội LHPN và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện uỷ thác cho vay vốn hộ nghèo. Đồng chí Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam đã về dự.

Sau 3 năm thực hiện uỷ thác cho vay vốn hộ nghèo giữa Hội LHPN và Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh, số vốn nhận uỷ thác của tổ chức Hội chiếm tỷ trọng lớn (trên 50%) trong tổng số vốn cho vay của Ngân hàng chính sách xã hội. Năm 2006, doanh số cho vay vốn uỷ thác hộ nghèo thông qua tổ chức Hội lên tới 90.465 triệu đồng. Số dư nợ cho vay trên địa bàn toàn tỉnh do Hội quản lý năm sau cao hơn năm trước (dư nợ năm 2004 là 56.434 triệu đồng, năm 2006 là 155.183 triệu đồng). 80% số hộ được vay vốn là phụ nữ nghèo làm chủ hộ.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Khuê đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng của các cấp Hội phụ nữ Quảng Ninh trong công tác chỉ đạo, thực hiện uỷ thác cho vay vốn hộ nghèo, khẳng định uy tín của tổ chức Hội đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, mang lại quyền lợi thiết thực cho hội viên nghèo, tăng sức thu hút tập hợp hội viên, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, góp phần củng cố, phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời đồng chí cũng nhắc nhở các cấp Hội Quảng Ninh tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đã thoả thuận giữa 2 ngành, tăng cường kiểm tra, giám sát, tập huấn kỹ năng cho các thành viên, đảm bảo an toàn vốn vay, giữ uy tín của tổ chức Hội.

 

Trong năm 2007, các cấp Hội Quảng Ninh tập trung chỉ đạo thu nợ quá hạn từ Ngân hàng Nông nghiệp bàn giao; phấn đấu tăng dư nợ uỷ thác, tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, duy trì tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,9%; củng cố nâng cao chất lượng tổ vay vốn, thu hút phụ nữ nghèo làm chủ hộ tham gia; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn vốn vay; đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động Hội với vay vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật.

 

 

Thu Thuỷ – Văn Phòng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video