Quảng Trị: Hơn 180 nghìn lượt hội viên phụ nữ được tiếp cận thông tin về bầu cử

21/05/2021
Thông qua tuyên truyền bằng nhiều hình thức, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã chuyển tải thông tin đến với hơn 180 ngàn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu, Luật Bầu cử
Cán bộ LHPN thị trấn Lao Bảo tuyên truyền về bầu cử và trao cờ tổ quốc để gia đình hội viên vùng bản treo trong dịp bầu cử

Trong đó chú trọng tuyên truyền sâu các nội dung về nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu, quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc ứng cử, đề cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; tuổi được tham gia bầu cử và tuổi được tham gia ứng cử; tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân…Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các buổi họp tiếp xúc cử tri, các cuộc họp về bầu cử ở địa phương, nghiên cứu kỹ tiểu sử ứng cử viên, lắng nghe các ứng cử viên trình bày chương trình, hành động, lựa chọn các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, đủ sức đủ tài để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp; lựa chọn những người có thể đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng và nói lên tiếng nói của phụ nữ, nhân dân địa phương; trực tiếp đi bầu cử, không nhờ người khác bầu hộ, bầu thay.

Các cấp Hội đã tham gia đầy đủ, có trách nhiệm ở tất cả các bước trong công tác bầu cử, tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Hội LHPN các cơ sở cử đại diện tham gia tổ bầu cử tại địa phương.

Hội LHPN huyện Vĩnh Linh  phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng cho nữ ứng cử viên

Để góp phần đạt tỷ lệ 3% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Đại biểu HĐND là phụ nữ, Hội chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia ứng cử vào HĐND các cấp. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, toàn tỉnh đã giới thiệu 32 nữ Đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp tỉnh, chiếm 37,65 %; 180 nữ Đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp huyện, chiếm 37,27%; 1.704 nữ Đại biểu nữ ứng cử HĐND cấp xã, chiếm 35,24%. Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho gần 200 nữ ứng cử viên.

Bà Trần Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Trị cho biết: “Các hoạt động của Hội không chỉ góp phần thúc đẩy tăng tỷ lệ đại biểu nữ trong HĐND các cấp, thực hiện bình đẳng giới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước mà còn nhằm phát huy vai trò và sự đóng góp quan trọng của phụ nữ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là đại diện cho các tầng lớp nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng nói lên tiếng nói của mình, góp phần vì sự phát triển của phụ nữ, góp phần đưa quê hương Quảng Trị ngày một phát triển”.

Hướng đến ngày hội bầu cử, các cấp Hội cũng đã xây dựng các công trình, phần việc, tham gia các hoạt động cùng với địa phương như: Treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại các thôn, bản, khu phố, nhà văn hoá; ra quân vệ sinh môi trường khu dân cư, xung quanh khu vực bỏ phiếu đảm bảo xanh - sạch - đẹp; trao quà động viên cán bộ, chiến sỹ trực phòng chống covid 19, bảo vệ công tác bầu cử, phòng chống xuất nhập cảnh, xuất nhập biên trái phép tại 20 chốt trên địa bàn huyện Hướng Hóa; trao tặng 150 lá cờ tổ quốc cho các gia đình bản KaTăng, Ka Túp, Khe Đá; xây dựng mô hình “Đường cờ kiểu mẫu” tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh; 6 mô hình mới về “Thu gom ve chai hướng đến phụ nữ, trẻ em nghèo” tại các chi Hội thuộc xã Gio Hải, huyện Gio Linh…

Hội viên phụ nữ huyện Hướng Hóa tham gia làm đẹp cảnh quan chào mừng ngày hội bầu cử

Chị Hồ Thị Nhường, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hướng Hóa chia sẻ: “Mặc dù đơn vị miền núi còn nhiều khó khăn nhưng Hội đã huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động tuyên truyền công tác bầu cử với nhiều hình thức; thăm tặng quà cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các chốt; trao quà, hiện vật đến các gia đình nghèo, khó khăn, tích cực tham gia cùng với các cấp, các ngành hướng đến ngày Hội bầu cử”.

Phương Thiện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video