Quảng Trị: Tăng cường biểu dương, nhân rộng điển hình phụ nữ trong học tập, làm theo Bác

25/04/2022
Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Hội LHPN tỉnh Quảng Trị triển khai một cách sáng tạo, phù hợp với tình hình hoạt động, qua đó khơi dậy và thúc đẩy chị em phụ nữ phấn đấu, rèn luyện, vươn lên trong học tập, lao động sản xuất, tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với thực hiện làm theo Bác có hiệu quả.
Chi đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện công trình "Nồi cháo tình thương"

Nhiều mô hình làm theo được duy trì và nhân rộng, tạo sức lan toả trong cộng đồng, thu hút cán bộ hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng.

Cùng với hoạt động tuyên truyền thay đổi về nhận thức, các cấp Hội đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình “làm theo” trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Đối với cán bộ Hội chuyên trách phải gương mẫu đi đầu xây dựng những hành động đẹp, gương người tốt,việc tốt, xây dựng người phụ nữ phát triển toàn diện: “Người cán bộ đảm đang”, “Cải tiến lối làm việc”, “Làm tốt từ những việc nhỏ nhất”, “Tính kế hoạch trong mỗi hoạt động”, “đúng giờ”,..v.v.. Đối với hội viên phụ nữ thực hiện phương châm “Mỗi cơ sở một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm”, các cấp Hội duy trì, nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả như: “Heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Thu gom ve chai hướng tới trẻ em và phụ nữ nghèo”, “Heo đất tiết kiệm mua bảo hiểm y tế cho PN khó khăn”, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh… Kết quả trong 5 năm đã trích được 7,2 tỷ đồng, 2.766 kg gạo, 4.142 ngày công và 5.010 thẻ bảo hiểm giúp cho phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian tới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Hội LHPN tỉnh Quảng Trị xác định tập trung triển khai với những nội dung trọng tâm sau:

Đối với công tác tuyên truyền, đổi mới theo hướng tăng cường phát hiện, biểu dương những điển hình cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào, lấy hạnh phúc của các tầng lớp phụ nữ làm trọng tâm cho hoạt động; Phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên là cán bộ Hội chuyên trách. Xây dựng mối quan hệ mật thiết với hội viên, phụ nữ, đề cao phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”. Tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự; tuyên truyền gắn với thảo luận các việc “làm theo” cụ thể.

Tập trung nghiên cứu, học tập các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ; chuyên đề khơi dậy tinh thần tự lực tự cường, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển...đặc biệt gắn với vai trò người phụ nữ trong “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, xây dựng lối sống văn hóa và rèn luyện phẩm chất người phụ nữ QuảngTrị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Đối với hoạt động “làm theo”, khuyến khích phụ nữ chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của phụ nữ tại địa phương, đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh... Rút kinh nghiệm từ các mô làm theo Bác có hiệu quả để nhân rộng, đồng thời tiếp tục xây dụng các mô hình mới phù hợp thu hút cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia như: “cải tiến lề lối làm việc”, các mô hình tiết kiệm mới, mô hình rèn luyện phẩm chất đạo đức, mô hình sinh kế giúp phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn,...; phát động hội viên phụ nữ cơ sở tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa (dân ca, dân vũ, erobic, bóng chuyền...).

Việc làm theo, xây dựng các mô hình làm theo Bác gắn chặt chẽ với thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng” cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” và các mô hình Mẹ đỡ đầu, Triệu phần quà san sẻ yêu thương; các mô hình trong thực hiện khâu đột phá "Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”... Qua đó khuyến khích, thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần khởi nghiệp và khát vọng vươn lên, của của cán bộ, hội viên, phụ nữ; đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập kỹ năng để bồi dưỡng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ.

Lê Thị Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video