Sinh hoạt chính trị “Học tập, rèn luyện theo gương các anh hùng liệt sỹ”

28/11/2005
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tư tưởng - Văn hoá T.W, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã quyết định phát động đợt sinh hoạt chính trị học tập, rèn luyện theo gương các anh hùng liệt sỹ

qua 2 cuốn sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” của nữ liệt sỹ Đặng Thuỳ Trâm và “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc trong các cấp Hội cả nước với chủ đề: Sáng mãi truyền thống phụ nữ Việt Nam từ tháng 10/2005 đến tháng 3/2006.

 

Để đợt sinh hoạt chính trị đạt hiệu quả thiết thực, Đoàn Chủ tịch yêu cầu các cấp Hội phối hợp với một số Bộ, ban, ngành, đoàn thể triển khai dưới các hình thức:

 

Tổ chức sinh hoạt học tập theo nội dung 2 cuốn nhật ký và cácgương anh hùng liệt sỹ là người địa phương trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thông qua các buổi sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ hàng tháng, hàng quý, hội thảo, toạ đàm; mời báo cáo viên nói chuyện về nội dung 2 cuốn nhật ký cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt; phối hợp với Đoàn thanh niên phát động trong cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ, đặc biệt là chị em trong độ tuổi thanh niên hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ xây dựng các trạm y tế, nhà văn hoá xã của địa phương, đặc biệt là nơi vùng sâu, vùng xa, miền núi có nhiều khó khăn; phối hợp với ngành Văn hoá – Thông tin, các cơ quan tuyên truyền của địa phương tổ chức đợt tuyên truyền về các gương nữ anh hùng liệt sỹ, nhất là nữ liệt sỹ, bác sỹ Đặng Thuỳ Trâm thông qua cuốn “Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm”; lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống học tập, rèn luyện theo gương các anh hùng liệt sỹ vào các ngày lễ lớn của Hội, của dân tộc.

NPM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video